Committee for the study program „Inorganic techchnologies and non-metallic materials“ in doctoral degree
Rada pre študijný program „Anorganické technológie a nekovové materiály“ v 3. stupni štúdia

 • Chair/ Predseda:
  prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. (FunGlass director/ riaditeľ celouniverzitného pracoviska FunGlass)
 • Members/ Členovia:
  doc. Ing. Róbert Klement, PhD., FunGlass (academic employee/ akademický pracovník)
  Ing. Dagmar Galusková, PhD., FunGlass (academic employee/ akademická pracovníčka)
  doc. Dr. Ing. Peter Vrábel, RONA, a. s. (employers´representative/ zástupca zamestnávateľov)
  MSc. Bruno Wolfrum, FunGlass (students´ representative/ zástupca študentov)