Loading...
HABILITATIONS AND INNAUGURATIONS2018-04-19T13:34:03+00:00

CALENDAR OF PLANNED EVENTS

February 2019

March
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
28
29
30
31
1
2
3
Events for February

1st

No Events
Events for February

2nd

No Events
Events for February

3rd

No Events
4
5
6
7
8
9
10
Events for February

4th

No Events
Events for February

5th

No Events
Events for February

6th

No Events
Events for February

7th

No Events
Events for February

8th

No Events
Events for February

9th

No Events
Events for February

10th

No Events
11
12
13
14
15
16
17
Events for February

11th

No Events
Events for February

12th

No Events
Events for February

13th

No Events
Events for February

14th

No Events
Events for February

15th

No Events
Events for February

16th

No Events
Events for February

17th

No Events
18
19
20
21
22
23
24
Events for February

18th

No Events
Events for February

19th

No Events
Events for February

20th

No Events
Events for February

21st

No Events
Events for February

22nd

No Events
Events for February

23rd

No Events
Events for February

24th

No Events
25
26
27
28
1
2
3
Events for February

25th

No Events
Events for February

26th

Events for February

27th

No Events
Events for February

28th

No Events

CALENDAR OF PLANNED EVENTS

February 2019

March
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
28
29
30
31
1
2
3
Events for February

1st

No Events
Events for February

2nd

No Events
Events for February

3rd

No Events
4
5
6
7
8
9
10
Events for February

4th

No Events
Events for February

5th

No Events
Events for February

6th

No Events
Events for February

7th

No Events
Events for February

8th

No Events
Events for February

9th

No Events
Events for February

10th

No Events
11
12
13
14
15
16
17
Events for February

11th

No Events
Events for February

12th

No Events
Events for February

13th

No Events
Events for February

14th

No Events
Events for February

15th

No Events
Events for February

16th

No Events
Events for February

17th

No Events
18
19
20
21
22
23
24
Events for February

18th

No Events
Events for February

19th

No Events
Events for February

20th

No Events
Events for February

21st

No Events
Events for February

22nd

No Events
Events for February

23rd

No Events
Events for February

24th

No Events
25
26
27
28
1
2
3
Events for February

25th

No Events
Events for February

26th

Events for February

27th

No Events
Events for February

28th

No Events

ŠO 2802 ANORGANICKÁ TECHNOLÓGIA A MATERIÁLY

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu docent a kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu profesor (ďalej len „kritériá“) boli schválené Vedeckou radou Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „VR TnUAD“) dňa 31.03.2016 v súlade s § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Kritériá stanovujú konkrétne požiadavky platné pre celouniverzitné pracovisko Vitrum Laugarício („CUP VILA“) na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne („TnUAD“).

Právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov je priznané bez časového obmedzenia(rozhodnutie zo dňa 10.8.2016).

 

Postup pri habilitačnom a inauguračnom pokračovaní.

Kritériá na získanie titulu “docent” a “profesor”.