CALENDAR OF PLANNED EVENTS

July 2021

August
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
28
29
30
1
2
3
4
Events for July

1st

No Events
Events for July

2nd

No Events
Events for July

3rd

No Events
Events for July

4th

No Events
5
6
7
8
9
10
11
Events for July

5th

No Events
Events for July

6th

No Events
Events for July

7th

No Events
Events for July

8th

No Events
Events for July

9th

No Events
Events for July

10th

No Events
Events for July

11th

No Events
12
13
14
15
16
17
18
Events for July

12th

No Events
Events for July

13th

No Events
Events for July

14th

No Events
Events for July

15th

No Events
Events for July

16th

No Events
Events for July

17th

No Events
Events for July

18th

No Events
19
20
21
22
23
24
25
Events for July

19th

No Events
Events for July

20th

No Events
Events for July

21st

No Events
Events for July

22nd

No Events
Events for July

23rd

No Events
Events for July

24th

No Events
Events for July

25th

No Events
26
27
28
29
30
31
1
Events for July

26th

No Events
Events for July

27th

No Events
Events for July

28th

No Events
Events for July

29th

No Events
Events for July

30th

No Events
Events for July

31st

No Events

CALENDAR OF PLANNED EVENTS

July 2021

August
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
28
29
30
1
2
3
4
Events for July

1st

No Events
Events for July

2nd

No Events
Events for July

3rd

No Events
Events for July

4th

No Events
5
6
7
8
9
10
11
Events for July

5th

No Events
Events for July

6th

No Events
Events for July

7th

No Events
Events for July

8th

No Events
Events for July

9th

No Events
Events for July

10th

No Events
Events for July

11th

No Events
12
13
14
15
16
17
18
Events for July

12th

No Events
Events for July

13th

No Events
Events for July

14th

No Events
Events for July

15th

No Events
Events for July

16th

No Events
Events for July

17th

No Events
Events for July

18th

No Events
19
20
21
22
23
24
25
Events for July

19th

No Events
Events for July

20th

No Events
Events for July

21st

No Events
Events for July

22nd

No Events
Events for July

23rd

No Events
Events for July

24th

No Events
Events for July

25th

No Events
26
27
28
29
30
31
1
Events for July

26th

No Events
Events for July

27th

No Events
Events for July

28th

No Events
Events for July

29th

No Events
Events for July

30th

No Events
Events for July

31st

No Events

Accreditation Documents

Work group of the Committee for Quality Evaluation of TnUAD in study field 16. Chemical Engineering and Technologies
Pracovná skupina Rady pre hodnotenie kvality TnUAD pre študijný odbor 16. Chemické inžinierstvo a technológie

 • Rapporteur/ Spravodajca
  Ing. Miroslava Hujová, PhD. FunGlass
 • Members/ Členovia
  prof. Ing. Karel Maca, CSc., Institute of Materials Science and Engineering FME BUT Brno, CZ (employers´representative/ zástupca zamestnávateľov)
  doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD., Institute of Inorganic Chemistry – Slovak Academy of Sciences
  doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc., Institute of Inorganic Chemistry – Slovak Academy of Sciences
  Ing. Mária Janičíková, FunGlass (students´ representative/ zástupca študentov)

Committee for study program „Inorganic Technology and inorganic materials“ in doctoral degree
Rada pre študijný program „Anorganické technológie a nekovové materiály“ v 3. stupni štúdia

 • Chair/ Predseda:
  prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. (FunGlass director/ riaditeľ celouniverzitného pracoviska FunGlass)
 • Members/ Členovia:
  doc. Ing. Róbert Klement, PhD., FunGlass (academic employee/ akademický pracovník)
  Ing. Dagmar Galusková, PhD., FunGlass (academic employee/ akademická pracovníčka)
  doc. Dr. Ing. Peter Vrábel, RONA, a. s. (employers´representative/ zástupca zamestnávateľov)
  MSc. Bruno Wolfrum, FunGlass (students´ representative/ zástupca študentov)

Committee for associate professor and professor appointment procedure in the field of „Inorganic technology and Materials“
Rada pre habilitačné konanie a inauguračné konanie v odbore „Anorganická technológia a materiály“

 • Chair/ Predseda:
  prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. (FunGlass director/ riaditeľ celouniverzitného pracoviska FunGlass)
 • Members/ Členovia:
  Dr. h.c. prof. Ing. Marek Liška, DrSc., FunGlass
  doc. Ing. Róbert Klement, PhD., FunGlass