CALENDAR OF PLANNED EVENTS

October 2021

November
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
1
2
3
Events for October

1st

No Events
Events for October

2nd

No Events
Events for October

3rd

No Events
4
5
6
7
8
9
10
Events for October

4th

No Events
Events for October

5th

No Events
Events for October

6th

No Events
Events for October

7th

No Events
Events for October

8th

No Events
Events for October

9th

No Events
Events for October

10th

No Events
11
12
13
14
15
16
17
Events for October

11th

No Events
Events for October

12th

No Events
Events for October

13th

No Events
Events for October

14th

No Events
Events for October

15th

No Events
Events for October

16th

No Events
Events for October

17th

No Events
18
19
20
21
22
23
24
Events for October

18th

No Events
Events for October

19th

No Events
Events for October

20th

No Events
Events for October

21st

No Events
Events for October

22nd

No Events
Events for October

23rd

No Events
Events for October

24th

No Events
25
26
27
28
29
30
31
Events for October

25th

No Events
Events for October

26th

No Events
Events for October

27th

No Events
Events for October

28th

No Events
Events for October

29th

No Events
Events for October

30th

No Events
Events for October

31st

No Events
1
2
3
4
5
6
7

CALENDAR OF PLANNED EVENTS

October 2021

November
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
1
2
3
Events for October

1st

No Events
Events for October

2nd

No Events
Events for October

3rd

No Events
4
5
6
7
8
9
10
Events for October

4th

No Events
Events for October

5th

No Events
Events for October

6th

No Events
Events for October

7th

No Events
Events for October

8th

No Events
Events for October

9th

No Events
Events for October

10th

No Events
11
12
13
14
15
16
17
Events for October

11th

No Events
Events for October

12th

No Events
Events for October

13th

No Events
Events for October

14th

No Events
Events for October

15th

No Events
Events for October

16th

No Events
Events for October

17th

No Events
18
19
20
21
22
23
24
Events for October

18th

No Events
Events for October

19th

No Events
Events for October

20th

No Events
Events for October

21st

No Events
Events for October

22nd

No Events
Events for October

23rd

No Events
Events for October

24th

No Events
25
26
27
28
29
30
31
Events for October

25th

No Events
Events for October

26th

No Events
Events for October

27th

No Events
Events for October

28th

No Events
Events for October

29th

No Events
Events for October

30th

No Events
Events for October

31st

No Events
1
2
3
4
5
6
7

Accreditation Documents

Work group of the Committee for Quality Evaluation of TnUAD in study field 16. Chemical Engineering and Technologies
Pracovná skupina Rady pre hodnotenie kvality TnUAD pre študijný odbor 16. Chemické inžinierstvo a technológie

 • Rapporteur/ Spravodajca
  Ing. Miroslava Hujová, PhD. FunGlass
 • Members/ Členovia
  prof. Ing. Karel Maca, CSc., Institute of Materials Science and Engineering FME BUT Brno, CZ (employers´representative/ zástupca zamestnávateľov)
  doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD., Institute of Inorganic Chemistry – Slovak Academy of Sciences
  doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc., Institute of Inorganic Chemistry – Slovak Academy of Sciences
  Ing. Mária Janičíková, FunGlass (students´ representative/ zástupca študentov)

Committee for study program „Inorganic Technology and inorganic materials“ in doctoral degree
Rada pre študijný program „Anorganické technológie a nekovové materiály“ v 3. stupni štúdia

 • Chair/ Predseda:
  prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. (FunGlass director/ riaditeľ celouniverzitného pracoviska FunGlass)
 • Members/ Členovia:
  doc. Ing. Róbert Klement, PhD., FunGlass (academic employee/ akademický pracovník)
  Ing. Dagmar Galusková, PhD., FunGlass (academic employee/ akademická pracovníčka)
  doc. Dr. Ing. Peter Vrábel, RONA, a. s. (employers´representative/ zástupca zamestnávateľov)
  MSc. Bruno Wolfrum, FunGlass (students´ representative/ zástupca študentov)

Committee for associate professor and professor appointment procedure in the field of „Inorganic technology and Materials“
Rada pre habilitačné konanie a inauguračné konanie v odbore „Anorganická technológia a materiály“

 • Chair/ Predseda:
  prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. (FunGlass director/ riaditeľ celouniverzitného pracoviska FunGlass)
 • Members/ Členovia:
  Dr. h.c. prof. Ing. Marek Liška, DrSc., FunGlass
  doc. Ing. Róbert Klement, PhD., FunGlass
LEGISLATION DOCUMENTS and REGULATIONS of FunGlass Centre