Advisor for Foreign Students

An advisor helps foreign students with:

  • complete the application form for a study applicant,
  • preparation of documents for the foreign police,
  • accommodation arrangement.

Consultation is provided individually and on the request of the student.

Contact on an advisor:

Mgr. Natália Kraxnerová

email: natalia.kraxnerova@tnuni.sk

Mgr. Marcela Brodová

email: marcela.brodova@tnuni.sk

Consultation hours: after an email agreement

Poradca pre zahraničných študentov

Poradca pomáha zahraničným študentom pri:

  • vyplnení prihlášky pre uchádzača o štúdium,
  • vybavení dokladov na cudzineckej polícii,
  • vybavení ubytovania.

Konzultácia sa poskytuje individuálne a na požiadanie študenta.

Kontakt na poradcu:

Mgr. Natália Kraxnerová

email: natalia.kraxnerova@tnuni.sk

Mgr. Marcela Brodová

email: marcela.brodova@tnuni.sk

Konzultačné hodiny: po emailovom dohovore