CALENDAR OF PLANNED EVENTS

June 2019

July
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
31
1
2
Events for June

1st

No Events
Events for June

2nd

No Events
3
4
5
6
7
8
9
Events for June

3rd

No Events
Events for June

4th

No Events
Events for June

5th

No Events
Events for June

6th

No Events
Events for June

7th

No Events
Events for June

8th

No Events
Events for June

9th

No Events
10
11
12
13
14
15
16
Events for June

10th

No Events
Events for June

11th

No Events
Events for June

12th

No Events
Events for June

13th

No Events
Events for June

14th

No Events
Events for June

15th

No Events
Events for June

16th

No Events
17
18
19
20
21
22
23
Events for June

17th

No Events
Events for June

18th

No Events
Events for June

19th

No Events
Events for June

20th

All of the day

ECerS 2019

Politecnico di Torino, Turin, Italy
Events for June

21st

Events for June

22nd

No Events
Events for June

23rd

No Events
24
25
26
27
28
29
30
Events for June

24th

No Events
Events for June

25th

Events for June

26th

Events for June

27th

Events for June

28th

No Events
Events for June

29th

No Events
Events for June

30th

No Events
1
2
3
4
5
6
7

CALENDAR OF PLANNED EVENTS

June 2019

July
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
31
1
2
Events for June

1st

No Events
Events for June

2nd

No Events
3
4
5
6
7
8
9
Events for June

3rd

No Events
Events for June

4th

No Events
Events for June

5th

No Events
Events for June

6th

No Events
Events for June

7th

No Events
Events for June

8th

No Events
Events for June

9th

No Events
10
11
12
13
14
15
16
Events for June

10th

No Events
Events for June

11th

No Events
Events for June

12th

No Events
Events for June

13th

No Events
Events for June

14th

No Events
Events for June

15th

No Events
Events for June

16th

No Events
17
18
19
20
21
22
23
Events for June

17th

No Events
Events for June

18th

No Events
Events for June

19th

No Events
Events for June

20th

All of the day

ECerS 2019

Politecnico di Torino, Turin, Italy
Events for June

21st

Events for June

22nd

No Events
Events for June

23rd

No Events
24
25
26
27
28
29
30
Events for June

24th

No Events
Events for June

25th

Events for June

26th

Events for June

27th

Events for June

28th

No Events
Events for June

29th

No Events
Events for June

30th

No Events
1
2
3
4
5
6
7

Candidates We Are Looking For

Study program: Inorganic technologies and non-metallic materials

Accredited by: the Accreditation Commission of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic

Academic year: 2018/ 2019
Starting: September 2018
Study form: Full time
Length of the program: 4 years (full time)
Academic degree: „philosophiae doctor“ („PhD.“)
Number of positions available: 5

For more informations

Riaditeľ

Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

1   pracovné miesto –  Vedecko-výskumný pracovník

     Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá

Kvalifikačné a osobnostné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie min. II. stupňa v odbore chémia, chemická technológia, alebo príbuznom
 • Zameranie na materiálový výskum alebo priemyselné technológie
 • Skúsenosti v oblasti termických analýz (DTA,TG, DSC) a termomechanických analýz (TMA a DIL)
 • Skúsenosti so základnou charakterizáciou materiálov RTG analýza, optická mikroskopia, SEM,
 • Schopnosť samostatne vyhodnocovať namerané dáta
 • anglický jazyk aktívne

Náplň práce:

 • Skúmanie termických charakteristík rôznych typov materiálov a prekurzorov na prípravu vrstiev metódami termickej analýzy a iné vedecko – výskumné, vývojové a inovačné aktivity v rámci v oblasti termických analýz a termomechanických analýz

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 •  kópie dokladov o vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a dokladmi o požadovanom vzdelaní zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Mgr. M. Brodová, Študentská 2, 911 50 Trenčín, alebo elektronicky na marcela.brodova@tnuni.sk  v termíne do 24. 6. 2019.

Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Riaditeľ

Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

1   pracovné miesto –  Laboratórny technik

     Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá

Kvalifikačné a osobnostné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie min. I. stupňa v odbore chémia, chemická technológia, alebo príbuznom
 • prax v chemickom laboratóriu výhodou
 • samostatnosť, manuálna zručnosť, pozornosť, precíznosť
 • flexibilita a iniciatívnosť
 • schopnosť tímovej práce
 • anglický jazyk – stredne pokročilý

Náplň práce:

 • Testovanie podmienok prípravy nových typov materiálov v poloprevádzkových podmienkach
 • Implementácia pravidiel manažmentu vedeckých zariadení Centra pre novoobstaranú infraštruktúru
 • Podporná činnosť pre vedecko – výskumné, vývojové a inovačné aktivity v rámci jednotlivých domén inteligentnej špecializácie.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • kópie  dokladov o vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a dokladmi o požadovanom vzdelaní zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Mgr. M. Brodová, Študentská 2, 911 50 Trenčín, alebo elektronicky na marcela.brodova@tnuni.sk  v termíne do 24. 6.2019.

Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass

of Alexander Dubček University of Trenčín

 

in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on the work in public interest and in accordance with the principles of selection process of university teachers, researchers and chief officers of TnUAD announces recruitment process for:

 

1 work position: manager of European projects of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass

There is an immediate opening in the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass at the Alexander Dubček University of Trenčín, Slovakia, funded from the H2020 framework programme project. Salary will be commensurate with experience, training, and qualifications, in line with the rules of the European Commission on personal costs in the frame of the H2020 projects.

Essential duties:

 • Grant proposal services – including active monitoring of competitive grants opportunities, mediation of new contacts with prospective partners (academic and industrial), assistance with the proposal conception through to proposal submission, including assistance in structuring, editing and targeting the Excellence, Impact and Implementation sections.
 • Creation, continuous updating and implementation of methodology of internal procedures in the area of financial management of grant funds from EU programs.
 • Project management/administration, project implementation support, coordination and monitoring activities, event management, reporting,
 • Active participation in development activities and strategic growth efforts of the Centre (i. e. cost monitoring and control, HRS4R implementation, research facilities management, dissemination and communication activities) as needed.

Qualification requirements:

 • Master or Ph.D. degree in business/economics.
 • Demonstrated ability to review and edit grant proposals and grant agreements.
 • Experience with financial management and analytical work for strategic management of the organization.
 • Experience with preparation of research proposals for funding agencies and implementation of research projects.
 • Excellent written and verbal communication skills for dissemination and communication activities of the Centre at the local, national and international level (Slovak language and English language at min. C2 level, additional language skills a plus).
 • High work ethic, flexibility, solid organizational skills and sense of teamwork

Interested and qualified persons should submit (in English):

 • Their professional CV.
 • A copy of university diploma.
 • A cover letter describing their background and relevant experience and capabilities.
 • The criminal record – in case of successful completion of the tender.

Application with required documents should be sent to the address: Alexander Dubček University of Trenčín, OPaM, Študentská 2, 911 50 Trenčín, Slovakia or  by e-mail to: marcela.brodova@tnuni.sk until 3. 07. 2019 . Please, mark the envelope by “Funglass”.

Applications received after this deadline will not be accepted.

Trenčín, 7. 6. 2018

Dušan Galusek Prof., DSc,

Director of  FunGlasse  Centre