CALENDAR OF PLANNED EVENTS

March 2020

April
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
26
27
28
29
30
31
1
Events for March

1st

No Events
2
3
4
5
6
7
8
Events for March

2nd

No Events
Events for March

3rd

No Events
Events for March

4th

No Events
Events for March

5th

No Events
Events for March

6th

No Events
Events for March

7th

No Events
Events for March

8th

No Events
9
10
11
12
13
14
15
Events for March

9th

No Events
Events for March

10th

No Events
Events for March

11th

No Events
Events for March

12th

No Events
Events for March

13th

No Events
Events for March

14th

No Events
Events for March

15th

No Events
16
17
18
19
20
21
22
Events for March

16th

No Events
Events for March

17th

No Events
Events for March

18th

No Events
Events for March

19th

No Events
Events for March

20th

No Events
Events for March

21st

No Events
Events for March

22nd

No Events
23
24
25
26
27
28
29
Events for March

23rd

No Events
Events for March

24th

No Events
Events for March

25th

No Events
Events for March

26th

No Events
Events for March

27th

No Events
Events for March

28th

No Events
Events for March

29th

No Events
30
31
1
2
3
4
5
Events for March

30th

No Events
Events for March

31st

No Events

CALENDAR OF PLANNED EVENTS

March 2020

April
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
26
27
28
29
30
31
1
Events for March

1st

No Events
2
3
4
5
6
7
8
Events for March

2nd

No Events
Events for March

3rd

No Events
Events for March

4th

No Events
Events for March

5th

No Events
Events for March

6th

No Events
Events for March

7th

No Events
Events for March

8th

No Events
9
10
11
12
13
14
15
Events for March

9th

No Events
Events for March

10th

No Events
Events for March

11th

No Events
Events for March

12th

No Events
Events for March

13th

No Events
Events for March

14th

No Events
Events for March

15th

No Events
16
17
18
19
20
21
22
Events for March

16th

No Events
Events for March

17th

No Events
Events for March

18th

No Events
Events for March

19th

No Events
Events for March

20th

No Events
Events for March

21st

No Events
Events for March

22nd

No Events
23
24
25
26
27
28
29
Events for March

23rd

No Events
Events for March

24th

No Events
Events for March

25th

No Events
Events for March

26th

No Events
Events for March

27th

No Events
Events for March

28th

No Events
Events for March

29th

No Events
30
31
1
2
3
4
5
Events for March

30th

No Events
Events for March

31st

No Events

APVV (Research and Development Support Agency)

Coordinator: Galusková Dagmar, Ing. PhD.

Team: Galusek Dušan, prof. Ing. DrSc., Chromčíková Mária, Ing. PhD, Michálkoá Monika, Ing. PhD., Švančárek Peter, Mgr. PhD., Prnová Anna, Ing. PhD., Valúchová Jana, Ing. PhD, Chovvanec Jozef, Ing. PhD., Kraxner Jozef, Ing. PhD., Klement Róbert, Ing. PhD., Michalková Jaroslava, Ing., Petríková Ivana, Ing., Škvarková Natália, Ing., Aleksandra Nowicka, Mgr., Švančárková Anna, Ing., ÚACh SAV, ÚMV SAV

Funding 2017: 24681,-EUR

Dates: 2016 – 2020

Abstract: Extension of lifetime and enhancing the thermal stability of steel used for construction of exhaust pipes, heat exchangers in waste incinerators, and casting and melting aggregates in steel and glass production can be achieved via suitable anti-corrosion coatings. The aim of this project is development of new types of composite anti-corrosion protective layers, based on ceramics prepared by controlled pyrolysis of organosilicon precursors. The use of organosilicon precursors facilitates application of conventional coating technologies, such as spray and dip-coating, with subsequent pyrolysis and conversion of the precursor to amorphous ceramics. Increased thermal stability, corrosion resistance, and minimization of volume changes related to conversion of the organic precursor to ceramics will be achieved through the addition of suitable active and passive oxide glass fillers prepared by flame synthesis in the form of microspheres. The flame synthesis facilitates the preparation of glasses with high melting point, which ensures increase of the maximum operation temperature of the coating up to 1400 oC, as well as increased oxidation and corrosion resistance of prepared coatings, optimum compatibility of the filler with ceramic matrix and metallic substrate and, due to spherical shape of glass microparticles, also negligible influence on the rheology of the system polymer-filler in the course of coating on metallic substrate.

Coordinator: Galusek Dušan, prof. Ing. DrSc.

Team: Galusková Dagmar, Ing. PhD., Kraxner Jozef, Ing. PhD., ÚACh SAV, ÚMV SAV

Funding 2017: 11848,- EUR

Dates: 2013 – 2017

Abstract: The main purpose of the project is preparation, development and optimization of mechanical (hardness, strength, fracture toughness, wear resistance), high temperature (corrosion and thermal shock resistance) and electrical (electrical conductivity) properties of silicon carbide based ceramic composites with metallic additives, in a way that would ensure electrical metal-like conductivity without compromising structural stability. As experimental materials SiC composites with various volume fraction of Nb and Ti will be used. The subject of the study will be the relationship between the relevant properties of the experimental materials and parameters of their microstructure with the aim to understand their mutual connections, and then to use the gained knowledge in development of optimal material for applications in civil and electrical engineering.

VEGA (Scientific Grant Agency)

Coordinator: Klement Róbert, Ing. PhD.

Team: Klement Róbert, Ing. PhD., Dušan Galusek, prof. Ing. DrSc., Galusková Dagmar Ing. PhD., Prnová Anna Ing. PhD., Šančárek Peter Ing. PhD., Haladejová Katarína, Ing. PhD., Valúchová Jana Ing., PhD., Aleksandra Nowicka, Mgr., Kraxner Jozef, Ing. PhD., Parchoviansky Milan, Ing. PhD., Černá Andrea, Ing. PhD., Chovanec Jozef Ing. PhD., Hruška Branislav, Ing. PhD., ÚACh SAV

Funding 2017: 8292 EUR

Dates: 2014 – 2017

Abstract: Projekt sa zaoberá vývojom nových sklených a sklokeramických luminiscenčných materiálov na báze Al2O3 a RE2O3 pre aplikácie v LED diódach emitujúcich biele svetlo, najmä materiálov s dobrou emisiou v červenej spektrálnej oblasti s cieľom zvýšiť CRI index doteraz známym luminoforom. Pripravené budú luminiscenčné materiály vo forme sklených mikroguličiek. Preskúmané budú vlastnosti nedopovaných materiálov najmä z pohľadu štruktúry aluminátových skiel v sústave Al2O3 – RE2O3, použitím sprektroskopických metód, termických vlastností a kinetiky kryštalizácie. Optimalizované budú podmienky kryštalizácie skiel s cieľom prípravy sklokeramických materiálov požadovaných vlastností. Detailne preštudované budú fotoluminiscenčné vlastnosti sklených a sklokeramických materiálov dopovaných iónmi vzácnych zemín a prechodných prvkov s cieľom zvýšiť emisiu luminoforov v červenej spektrálnej oblasti. Pozornosť bude venovaná vzťahom medzi luminiscenčnými vlastnosťami pripravených materiálov a ich štruktúrou a morfológiou.

Coordinator: Galusková Dagmar, Ing. PhD.

Team: Galusek Dušan, prof. Ing. DrSc., Galusková Dagmar, Ing. PhD., Chovanec Jozef, Ing. PhD., Kaňková Hana, Ing. PhD., Kraxner Jozef, Ing. PhD., Klement Róbert, Ing. PhD., Michálková Monika, Ing. PhD., Švančárek Peter, Ing. PhD., Prnová Anna, Ing. PhD., Plško Alfonz, doc. Ing. CSc., Valúchová Jana, Ing. PhD., Neščáková Zuzana, Ing. PhD., Švančárková Anna, Ing., Petríková Ivana, Ing., Nowicka Aleksandra, Ing., Nibu, Majerová Melinda, ÚACh SAV

Funding 2017: 5168 EUR

Dates: 2017 – 2020

Abstract: Transparentné polykryštalické keramické materiály s luminiscenčnými vlastnosťami predstavujú vďaka lepším mechanickým vlastnostiam a vďaka nižšej cene náhradu za monokryštály pre tuhé lasery a scintilátory. Pre dosiahnutie transparencie vo viditeľnej oblasti je potrebné pripraviť polykryštalický materiál s kompletne eliminovanou pórovitosťou. Pre dosiahnutie kvalitných mechanických vlastností, najmä pevnosti a tvrdosti, ktoré vedú k zvýšeniu odolnosti voči teplotným šokom je potrebné pripraviť materiály s jemnozrnnou, ideálne submikrónovou mikroštruktúrou. To je v protiklade s požiadavkou na odstránenie pórov, vyžadujúcou použitie vysokých teplôt a dlhých časov spekania. Projekt je zameraný na štúdium fundamentálnych aspektov spekania materiálov s kubickou kryštálovou mriežkou, najmä yrito hlinitého granátu, dopovaného opticky aktívnymi prísadami a optimalizáciou parametrov jeho prípravy s cieľom pripraviť transparentné materiály s luminiscenčnými vlastnosťami a výnimočnými mechanickými vlastnosťami.

Structural Funds

Coordinator: Galusek Dušan, prof. Ing. DrSc.
Team: Galusek Dušan, prof. Ing. DrSc.,
Funding 2017: 5168 EUR

Dates: 2017 – 2020

Abstract: