CALENDAR OF PLANNED EVENTS

July 2021

August
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
28
29
30
1
2
3
4
Events for July

1st

No Events
Events for July

2nd

No Events
Events for July

3rd

No Events
Events for July

4th

No Events
5
6
7
8
9
10
11
Events for July

5th

No Events
Events for July

6th

No Events
Events for July

7th

No Events
Events for July

8th

No Events
Events for July

9th

No Events
Events for July

10th

No Events
Events for July

11th

No Events
12
13
14
15
16
17
18
Events for July

12th

No Events
Events for July

13th

No Events
Events for July

14th

No Events
Events for July

15th

No Events
Events for July

16th

No Events
Events for July

17th

No Events
Events for July

18th

No Events
19
20
21
22
23
24
25
Events for July

19th

No Events
Events for July

20th

No Events
Events for July

21st

No Events
Events for July

22nd

No Events
Events for July

23rd

No Events
Events for July

24th

No Events
Events for July

25th

No Events
26
27
28
29
30
31
1
Events for July

26th

No Events
Events for July

27th

No Events
Events for July

28th

No Events
Events for July

29th

No Events
Events for July

30th

No Events
Events for July

31st

No Events

CALENDAR OF PLANNED EVENTS

July 2021

August
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
28
29
30
1
2
3
4
Events for July

1st

No Events
Events for July

2nd

No Events
Events for July

3rd

No Events
Events for July

4th

No Events
5
6
7
8
9
10
11
Events for July

5th

No Events
Events for July

6th

No Events
Events for July

7th

No Events
Events for July

8th

No Events
Events for July

9th

No Events
Events for July

10th

No Events
Events for July

11th

No Events
12
13
14
15
16
17
18
Events for July

12th

No Events
Events for July

13th

No Events
Events for July

14th

No Events
Events for July

15th

No Events
Events for July

16th

No Events
Events for July

17th

No Events
Events for July

18th

No Events
19
20
21
22
23
24
25
Events for July

19th

No Events
Events for July

20th

No Events
Events for July

21st

No Events
Events for July

22nd

No Events
Events for July

23rd

No Events
Events for July

24th

No Events
Events for July

25th

No Events
26
27
28
29
30
31
1
Events for July

26th

No Events
Events for July

27th

No Events
Events for July

28th

No Events
Events for July

29th

No Events
Events for July

30th

No Events
Events for July

31st

No Events

Structural Funds

Name and registered office of the recipient:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Trenčín, Študentská 1639/2, 91150

Name of the project:

Center for functional and surface functionalized glass: “CEGLASS”

ITMS project code: 313011R453

Project location:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Trenčín, Študentská 1639/2, 91150

Amount of non-repayable financial contribution: 10 525 853,77 €

Project implementation date: 04/2019 – 06/2023

Professional project guarantors: Prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc., Doc. Ing. Alfonz Plško, CSc., Ing. Róbert Klement, PhD., Ing. Jozef Kraxner, PhD., Ing. Martin Michálek, PhD.

Main project activity:
Independent research and development at the Center for Functional and Surface Functionalized Glass.

As part of the activity, independent research and development in the Center will be divided into three domains of intelligent specialization, defined in the strategy of intelligent specialization RIS3 SR:

Domain of intelligent specialization 1 .: Vehicles for the 21st Century.

Product line: Materials for creating functional surfaces
Domain of intelligent specialization 2 .: Industry for the 21st century.

Product line: Innovative technologies of material preparation, methods of analysis, diagnostics of their properties, including nanotechnologies and nanometrology.

Subarea 2A: Materials for optical, photonic and optoelectronic applications

Subarea 2B: Independent research and development on other functional materials

Subarea 2C: Independent research and development in the field of glass materials for structural applications.

Domain of intelligent specialization 3 .: Population Health and Health Technologies.
Product line: Intelligent materials, including textiles.

Project goal:
Completion of the infrastructure of the newly established Center for Functional and Surface Functionalized Glass with International (European) Scope, which was established in accordance with the objectives of the complementary project H2020 on TnUAD with effect since 1.12. 018, its staffing and ensuring its independent research and development activities in the field of glass with special functional properties, functionalization of glasses in order to modify their properties and add new functionalities.

Name: Rozvoj inovačného potenciálu Bielokarpatskej sklárskej výskumno-vývojovej a vzdelávacej základne cielený k posilneniu a rozšíreniu spolupráce      s MSP

Coordinator: Ing. Zuzana Jakubíková, PhD.,

Team: TnUAD, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

Dates: 2019 – 2021

ITMS project code: 304011P822

Abstract: Cieľom projektu je dobudovanie výskumno – vývojovej sklárskej základne na území Euroregionu Bílé – Biele Karpaty, ako tradičnom území sklárskej výroby za účelom zintenzívnenia využívania výsledkov aplikovaného výskumu hlavne MSP. Projekt si kladie za cieľ výmenu skúseností, transfer technológii a zlepšovanie siete spolupráce tradičných partnerov s MSP, ďalšími podnikmi a univerzitami, výskumnými a vedeckými strediskami, predovšetkým v rámci Českého a Moravského sklárskeho klastra, čo umožní udržateľnosť a zvýšenie konkurencieschopnosti. Realizáciou aktivít dôjde          k vytvoreniu funkčných regionálnych inovačných systémov v cezhraničnom regióne so zameraním na tvorbu mechanizmov výmeny a zdieľania informácií, definícii požiadaviek podnikateľského sektora na aplikovaný výskum a vývoj sklovín.

Name: Support of R&D activities of the Centre for quality testing and diagnostics of materials

Coordinator:  Ing. Katarína Bradáčová

Team: TnUAD/UACH SAV, UMV SAV, KONŠTRUKTA – Defence, a.s., MIKON spol. s r.o.

Dates: 2019 – 2023

ITMS project code: 313011W442

Abstract: Functional and surface-functionalized materials with high added value

Name: Posilnenie cezhraničného vzdelávacieho potenciálu v oblastiach inovatívnych technológií výroby a charakterizácie sklených a keramických materiálov

Team: TnUAD/Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita

Dates: 2020 – 2021

ITMS project code: 304011U702

Abstract: Projekt posilní multidisciplinárne kompetencie absolventov 3 popredných výskumno-vzdelávacích pracovísk z prihraničných regiónov na ČR-SR hranici voblastiach technológií výroby sklených a keramických materiálov a ich plazmových úprav s cieľom zvýšenia relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhupráce s dopadom na regionálnu sklársku priemyselnú základňu. Tieto sa dosiahnu prostredníctvom výmenných stáží študentov a odborných pracovníkov,získaním aditívnych kompetencií a zručností a zvýšením ich odbornej kvalifikácie v expert. postupoch rozvíjaných na partnerských pracoviskách, ako aj prípravoušpeciálnych učebných textov začlenených do procesu výchovy absolventov. Bude vytvorená expertná pracovná skupina. Vykoná sa analýza spoločných potriebpre uplatnenie absolventov na trhu práce, resp. pozície a uplatnenia výsledkov výskumu v medzinárodnom meradle. Za účelom zvyšovania atraktívnostitechnických odborov pre žiakov a rodičov bude vytvorená spoločná internetová prezentácia, do ktorej budú zainteresovaní všetci projektoví partneri.