CALENDAR OF PLANNED EVENTS

July 2020

August
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
29
30
1
2
3
4
5
Events for July

1st

No Events
Events for July

2nd

No Events
Events for July

3rd

No Events
Events for July

4th

No Events
Events for July

5th

No Events
6
7
8
9
10
11
12
Events for July

6th

No Events
Events for July

7th

No Events
Events for July

8th

No Events
Events for July

9th

No Events
Events for July

10th

No Events
Events for July

11th

No Events
Events for July

12th

No Events
13
14
15
16
17
18
19
Events for July

13th

No Events
Events for July

14th

No Events
Events for July

15th

No Events
Events for July

16th

No Events
Events for July

17th

No Events
Events for July

18th

No Events
Events for July

19th

No Events
20
21
22
23
24
25
26
Events for July

20th

No Events
Events for July

21st

No Events
Events for July

22nd

No Events
Events for July

23rd

No Events
Events for July

24th

No Events
Events for July

25th

No Events
Events for July

26th

No Events
27
28
29
30
31
1
2
Events for July

27th

No Events
Events for July

28th

No Events
Events for July

29th

No Events
Events for July

30th

No Events
Events for July

31st

No Events

CALENDAR OF PLANNED EVENTS

July 2020

August
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
29
30
1
2
3
4
5
Events for July

1st

No Events
Events for July

2nd

No Events
Events for July

3rd

No Events
Events for July

4th

No Events
Events for July

5th

No Events
6
7
8
9
10
11
12
Events for July

6th

No Events
Events for July

7th

No Events
Events for July

8th

No Events
Events for July

9th

No Events
Events for July

10th

No Events
Events for July

11th

No Events
Events for July

12th

No Events
13
14
15
16
17
18
19
Events for July

13th

No Events
Events for July

14th

No Events
Events for July

15th

No Events
Events for July

16th

No Events
Events for July

17th

No Events
Events for July

18th

No Events
Events for July

19th

No Events
20
21
22
23
24
25
26
Events for July

20th

No Events
Events for July

21st

No Events
Events for July

22nd

No Events
Events for July

23rd

No Events
Events for July

24th

No Events
Events for July

25th

No Events
Events for July

26th

No Events
27
28
29
30
31
1
2
Events for July

27th

No Events
Events for July

28th

No Events
Events for July

29th

No Events
Events for July

30th

No Events
Events for July

31st

No Events

Structural Funds

Acronym: CEGLASS

Dates:       10/2018 – 06/2023

Funding:  10 525 853,77 EUR (Celkové oprávnené výdavky)

Project garants: Prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc., Doc. Ing. Alfonz Plško, CSc., Ing. Róbert Klement, PhD., Ing. Jozef Kraxner, PhD., Ing. Martin Michálek, PhD., Ing. Branislav Hruška, PhD., Dr. Nasima Afsharimani, Dr. Arish Dasan, RNDr. Zuzana Neščáková, PhD, Mgr. Michal Žitňan, PhD., Ing. Milan Parchovianský, PhD, Ing. Ivana Petríková, Ing. Hana Kaňková, PhD., Mgr. Mariana Švančárková, PhD., RNDr. Radoslav Varga, Monika Šandrejová MBA.

Goals:

SK

Dopravné prostriedky pre 21. storočie

Názov produktovej línie:       Materiály na vytváranie funkčných povrchov.

Nezávislý výskum a vývoj v rámci tejto produktovej línie bude zameraný na povrchové modifikácie a vytváranie funkčných vrstiev na rôznych typoch substrátov, od skiel, až po kovy. Cieľom bude modifikácia funkcionalít existujúcich materiálov, ako aj dosiahnutie funkčných vlastností, ktoré samotné nemodifikované substráty nemajú. Príkladom je vytváranie reflexných, antireflexných, hydrofóbnych, elektricky vodivých, prípadne pevnosť modifikujúcich povlakov na plochom skle, a tvorba korózne odolných povlakov na zliatinách na báze Al a Mg s cieľom zvýšenia ich koróznej odolnosti.

Priemysel pre 21. storočie

Názov produktovej línie: Inovatívne technológie prípravy materiálov, metódy analýzy, diagnostiky ich vlastností, vrátane nanotechnológií a nanometrológie.

Nezávislý výskum a vývoj v rámci tejto produktovej línie bude zameraný na vývoj technológie prípravy nových typov materiálov a povlakov so špecifickými funkčnými, najmä optickými, magnetickými, sorpčnými, katalytickými a inými vlastnosťami. Aktivity budú zamerané jednak na vývoj nových typov materiálov s inovatívnym zložením a technológií prípravy, jednak na modifikáciu vlastností existujúcich materiálov riadením ich mikroštruktúry, najmä materiálov obsahujúcich nano a mezopóry, nanočastice, nanovlákna, prípadne kompletne nanoštruktúrované materiály, ako aj vývoj metodík zameraných na ich charakterizáciu a diagnostiku.

Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

Názov produktovej línie: Inteligentné materiály vrátane textílií.

Nezávislý výskum a vývoj v rámci tejto produktovej línie bude zameraný na vývoj nových typov materiálov pre regeneratívnu medicínu a personalizovanú zdravotnú starostlivosť, vrátane kompozitov biosklo-biopolyméry, nosičov s riadeným uvoľňovaním liečiv, ako aj materiálov pre cielenú liečbu nádorových ochorení. Súčasťou výskumu bude aj vývoj nových metód tvarovania scaffoldov pre regeneratívnu medicínu metódami rapid prototyping a additive manufacturing.

Alexander Dubček University of Trenčín was succesful in implementation of a project called New materials and technologies for industry in the 21st century with acronym NOMATECH, ITSM code 313011T546. The contract for 476.778,08 € was signed between the Research Agency of the Slovak Republic represented by Minister of Education, Science, Research and Sport JUDr. Mgr. Martina Lubyová, Phd. and Ing. Stanislav Sipko, and the Alexander Dubcek University of Trencin represented by the University’s rector, associate prof. Jozef Habánik, PhD. The project was succesfully realized during the period started on January 1st, 2016 and finished on December 31st, 2019 at FunGlass Center (prior VILA), Faculty of Industrial Technologies, and Faculty of Special Technology.

Acronym: NOMATECH

Dates:       01/2016 – 12/2019

Funding:   476.778,08 €  (Celkové oprávnené výdavky)

Name of the fund: ERDF – European Regional Development Fund

Code of the call/Call: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07

Project garants: prof. Ing. Dušan Galusek, prof. Ing. Marek Liška, doc. Ing. Alfonz Plško, prof. Ing. Darina Ondrušová, prof. RNDr. Mariana Pajtášová, prof. RNDr. Jaroslav Pokluda

Goals: Increase research activity through improved coordination and consolidation of R&D potential of research institutions

The NOMATECH project grant consisted of three main activities:

 • The main activity 1, realized by FunGlass – Centre for Functional and Surface Functionalized Glass was focused on the development of new types of advanced non-metallic inorganic materials and coatings in particular based on glass and ceramics for industrial applications for the 21st century, the development of advanced high-porous materials prepared by the alkaline-activated polymerization of waste materials and the study of degradation mechanisms of these materials and structures in order to prolong their life and reduce environmental impact.
 • The main activity 2, realized by Faculty of Industrial Technologies focused on the functionalization of filler surfaces into polymeric materials by means of plasma discharge and microwave radiation; development, preparation and modification of progressive polymeric materials, testing properties of new materials and predicting properties of studied materials and composites by mathematical-physical modeling for preparation of materials in industrial applications for 21st century industry.
 • The main activity 3, realized by Faculty of Special Technology, was focused on improvement and optimization of utility properties of high-strength metal materials

 Results:

Based on elaborated models describing soles and properties of anorg.-org, nanocomposite layers for the protection of materials against micro-organism populations, the most suitable composition of these layers was found in the OTES system.

The independent research and development of advanced highly porous materials prepared by the alkali-activated polymerization of waste glass, using flame synthesis technology, which has been improved within the project. The development of this apparatus for the production of solid and hollow glass and glass-ceramic microspheres by means of flame synthesis is completed and the patent is registered.

Unique software development to calculate the surface tension of a sitting and hanging drop

Increased durability and quality of surface treatment of materials

New types of progressive fillers and additives for polymers and composites

New methodologies aimed at characterizing and diagnosing existing materials

New types of materials and coatings with specific functional, especially optical, magnetic, sorption, catalytic and other properties for the 21st century industry

Publications cofunded from the European Regional Development Fund:

 • Alfonz Plško, Katarína Faturíková, Jana Pagáčová, Iveta Papučová, Mariana Švančárková,
  Spectral properties of inorganic-organic films on glass, Book of Abstracts, FunGlass School 2019 / Part 2, ISBN 978-80-8075-900-1 (2019)
 • Katarína Faturíková, Alfonz Plško, Jana Pagáčová, Iveta Papučová, Mariana Švančárková, The influence of preparation conditions for inorganic-organic nanocomposite layers on their hydrophobicity, Book of Abstracts, FunGlass School 2019 / Part 2, ISBN 978-80-8075-900-1 (2019)
 • A Feriancová, M Pajtášová, K Moricová and B Pecušová, Using of wood ash as the alternative filler for preparation of rubber mixtures, MMS 2019: IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 776 (2020) 012087, ISSN 1757-8981.
  doi:10.1088/1757-899X/776/1/012087
 • R Janík, M Kohutiar, M Pajtášová, A Dubec, J Pagáčová and J Šulcová, The impact of DCSBD Plasma Discharge on polypropylene, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 776 (2020) 012090, ISSN 1757-8981.
  doi:10.1088/1757-899X/776/1/012090
 • M Kohutiar, R Janík, M Pajtášová, D Ondrušová, I Labaj and V Zvoláneková Mezencevová, Study of structural changes in thermoplastics using dynamic mechanical analysis,MMS 2019: IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 776 (2020) 012092, ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/776/1/012092
 • I Labaj, D Ondrušová, J Vršková and M Kohutiar, The effect of various alternative filler granularity on the properties of elastomeric vulcanizate,MMS 2019: IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 776 (2020) 012098, ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/776/1/012098
 • D Ondrušová, I Labaj, J Vršková1, M Pajtášová and V Zvoláneková Mezencevová, Application of alternative additives in the polymer composite systems used in automotive industr, MMS 2019: IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 776 (2020) 012101, ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/776/1/012101
 • J Vršková, D Ondrušová, I Labaj and I Kopal, Effect of alternative filler from glass industry on the selected properties of friction polymer matrix in automotive industry,MMS 2019: IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 776 (2020) 012106, ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/776/1/012106
 • J Šulcová, I Papučová and R Janík, Glass surface modification using diffusion coplanar surface barrier discharge (DCSBD),MMS 2019: IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 776 (2020) 012105, ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/776/1/012105
 • Lenka Bartošová, Michal Krbaťa. Univesity Review, Trenčín: TnUAD, 2019, ISSN 1339-5017.
 • Maroš Eckert.  Vedecké práce a štúdie. Trenčín: TnuAD, 2019. ISBN 978-80-8075-902-5.
 • Milan Jus, Jiří Balla. Univesity Review, Trenčín: TnUAD, 2019, ISSN 1339-5017.
 • Beáta Kopiláková, Ján Zápotočný, Maroš Eckert. Univesity Review, Trenčín: TnUAD, 2019, ISSN 1339-5017.
 • Juraj Majerský, Jozef Majerík, Igor Barényi, Peter Perun. Transfer 2019, 20th International Scientific Conference. – Trenčín: TnUAD, FŠT, 2019, ISBN 978-80-8075-889-9.
 • Pavol Mikuš, Alexej Chovanec, Alena Breznická, Igor Barényi. Univesity Review, Trenčín: TnUAD, 2019, ISSN 1339-5017.