CALENDAR OF PLANNED EVENTS

October 2021

November
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
1
2
3
Events for October

1st

No Events
Events for October

2nd

No Events
Events for October

3rd

No Events
4
5
6
7
8
9
10
Events for October

4th

No Events
Events for October

5th

No Events
Events for October

6th

No Events
Events for October

7th

No Events
Events for October

8th

No Events
Events for October

9th

No Events
Events for October

10th

No Events
11
12
13
14
15
16
17
Events for October

11th

No Events
Events for October

12th

No Events
Events for October

13th

No Events
Events for October

14th

No Events
Events for October

15th

No Events
Events for October

16th

No Events
Events for October

17th

No Events
18
19
20
21
22
23
24
Events for October

18th

No Events
Events for October

19th

No Events
Events for October

20th

No Events
Events for October

21st

No Events
Events for October

22nd

No Events
Events for October

23rd

No Events
Events for October

24th

No Events
25
26
27
28
29
30
31
Events for October

25th

No Events
Events for October

26th

No Events
Events for October

27th

No Events
Events for October

28th

No Events
Events for October

29th

No Events
Events for October

30th

No Events
Events for October

31st

No Events
1
2
3
4
5
6
7

CALENDAR OF PLANNED EVENTS

October 2021

November
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
1
2
3
Events for October

1st

No Events
Events for October

2nd

No Events
Events for October

3rd

No Events
4
5
6
7
8
9
10
Events for October

4th

No Events
Events for October

5th

No Events
Events for October

6th

No Events
Events for October

7th

No Events
Events for October

8th

No Events
Events for October

9th

No Events
Events for October

10th

No Events
11
12
13
14
15
16
17
Events for October

11th

No Events
Events for October

12th

No Events
Events for October

13th

No Events
Events for October

14th

No Events
Events for October

15th

No Events
Events for October

16th

No Events
Events for October

17th

No Events
18
19
20
21
22
23
24
Events for October

18th

No Events
Events for October

19th

No Events
Events for October

20th

No Events
Events for October

21st

No Events
Events for October

22nd

No Events
Events for October

23rd

No Events
Events for October

24th

No Events
25
26
27
28
29
30
31
Events for October

25th

No Events
Events for October

26th

No Events
Events for October

27th

No Events
Events for October

28th

No Events
Events for October

29th

No Events
Events for October

30th

No Events
Events for October

31st

No Events
1
2
3
4
5
6
7

Structural Funds

Name and registered office of the recipient:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Trenčín, Študentská 1639/2, 91150

Name of the project:

Center for functional and surface functionalized glass: “CEGLASS”

ITMS project code: 313011R453

Project location:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Trenčín, Študentská 1639/2, 91150

Amount of non-repayable financial contribution: 10 525 853,77 €

Project implementation date: 04/2019 – 06/2023

Professional project guarantors: Prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc., Doc. Ing. Alfonz Plško, CSc., Ing. Róbert Klement, PhD., Ing. Jozef Kraxner, PhD., Ing. Martin Michálek, PhD.

Main project activity:
Independent research and development at the Center for Functional and Surface Functionalized Glass.

As part of the activity, independent research and development in the Center will be divided into three domains of intelligent specialization, defined in the strategy of intelligent specialization RIS3 SR:

Domain of intelligent specialization 1 .: Vehicles for the 21st Century.

Product line: Materials for creating functional surfaces
Domain of intelligent specialization 2 .: Industry for the 21st century.

Product line: Innovative technologies of material preparation, methods of analysis, diagnostics of their properties, including nanotechnologies and nanometrology.

Subarea 2A: Materials for optical, photonic and optoelectronic applications

Subarea 2B: Independent research and development on other functional materials

Subarea 2C: Independent research and development in the field of glass materials for structural applications.

Domain of intelligent specialization 3 .: Population Health and Health Technologies.
Product line: Intelligent materials, including textiles.

Project goal:
Completion of the infrastructure of the newly established Center for Functional and Surface Functionalized Glass with International (European) Scope, which was established in accordance with the objectives of the complementary project H2020 on TnUAD with effect since 1.12. 018, its staffing and ensuring its independent research and development activities in the field of glass with special functional properties, functionalization of glasses in order to modify their properties and add new functionalities.

Name: Rozvoj inovačného potenciálu Bielokarpatskej sklárskej výskumno-vývojovej a vzdelávacej základne cielený k posilneniu a rozšíreniu spolupráce      s MSP

Coordinator: Ing. Zuzana Jakubíková, PhD.,

Team: TnUAD, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

Dates: 2019 – 2021

ITMS project code: 304011P822

Abstract: Cieľom projektu je dobudovanie výskumno – vývojovej sklárskej základne na území Euroregionu Bílé – Biele Karpaty, ako tradičnom území sklárskej výroby za účelom zintenzívnenia využívania výsledkov aplikovaného výskumu hlavne MSP. Projekt si kladie za cieľ výmenu skúseností, transfer technológii a zlepšovanie siete spolupráce tradičných partnerov s MSP, ďalšími podnikmi a univerzitami, výskumnými a vedeckými strediskami, predovšetkým v rámci Českého a Moravského sklárskeho klastra, čo umožní udržateľnosť a zvýšenie konkurencieschopnosti. Realizáciou aktivít dôjde          k vytvoreniu funkčných regionálnych inovačných systémov v cezhraničnom regióne so zameraním na tvorbu mechanizmov výmeny a zdieľania informácií, definícii požiadaviek podnikateľského sektora na aplikovaný výskum a vývoj sklovín.

Name: Support of R&D activities of the Centre for quality testing and diagnostics of materials

Coordinator:  Ing. Katarína Bradáčová

Team: TnUAD/UACH SAV, UMV SAV, KONŠTRUKTA – Defence, a.s., MIKON spol. s r.o.

Dates: 2019 – 2023

ITMS project code: 313011W442

Abstract: Functional and surface-functionalized materials with high added value

Name: Posilnenie cezhraničného vzdelávacieho potenciálu v oblastiach inovatívnych technológií výroby a charakterizácie sklených a keramických materiálov

Team: TnUAD/Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita

Dates: 2020 – 2021

ITMS project code: 304011U702

Abstract: Projekt posilní multidisciplinárne kompetencie absolventov 3 popredných výskumno-vzdelávacích pracovísk z prihraničných regiónov na ČR-SR hranici voblastiach technológií výroby sklených a keramických materiálov a ich plazmových úprav s cieľom zvýšenia relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhupráce s dopadom na regionálnu sklársku priemyselnú základňu. Tieto sa dosiahnu prostredníctvom výmenných stáží študentov a odborných pracovníkov,získaním aditívnych kompetencií a zručností a zvýšením ich odbornej kvalifikácie v expert. postupoch rozvíjaných na partnerských pracoviskách, ako aj prípravoušpeciálnych učebných textov začlenených do procesu výchovy absolventov. Bude vytvorená expertná pracovná skupina. Vykoná sa analýza spoločných potriebpre uplatnenie absolventov na trhu práce, resp. pozície a uplatnenia výsledkov výskumu v medzinárodnom meradle. Za účelom zvyšovania atraktívnostitechnických odborov pre žiakov a rodičov bude vytvorená spoločná internetová prezentácia, do ktorej budú zainteresovaní všetci projektoví partneri.