CALENDAR OF PLANNED EVENTS

June 2022

July
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
31
1
2
3
4
5
Events for June

1st

No Events
Events for June

2nd

No Events
Events for June

3rd

No Events
Events for June

4th

No Events
Events for June

5th

No Events
6
7
8
9
10
11
12
Events for June

6th

No Events
Events for June

7th

No Events
Events for June

8th

No Events
Events for June

9th

No Events
Events for June

10th

No Events
Events for June

11th

No Events
Events for June

12th

No Events
13
14
15
16
17
18
19
Events for June

13th

No Events
Events for June

14th

No Events
Events for June

15th

No Events
Events for June

16th

No Events
Events for June

17th

No Events
Events for June

18th

No Events
Events for June

19th

No Events
20
21
22
23
24
25
26
Events for June

20th

No Events
Events for June

21st

No Events
Events for June

22nd

No Events
Events for June

23rd

No Events
Events for June

24th

No Events
Events for June

25th

No Events
Events for June

26th

No Events
27
28
29
30
1
2
3
Events for June

27th

No Events
Events for June

28th

No Events
Events for June

29th

No Events
Events for June

30th

No Events

CALENDAR OF PLANNED EVENTS

June 2022

July
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
31
1
2
3
4
5
Events for June

1st

No Events
Events for June

2nd

No Events
Events for June

3rd

No Events
Events for June

4th

No Events
Events for June

5th

No Events
6
7
8
9
10
11
12
Events for June

6th

No Events
Events for June

7th

No Events
Events for June

8th

No Events
Events for June

9th

No Events
Events for June

10th

No Events
Events for June

11th

No Events
Events for June

12th

No Events
13
14
15
16
17
18
19
Events for June

13th

No Events
Events for June

14th

No Events
Events for June

15th

No Events
Events for June

16th

No Events
Events for June

17th

No Events
Events for June

18th

No Events
Events for June

19th

No Events
20
21
22
23
24
25
26
Events for June

20th

No Events
Events for June

21st

No Events
Events for June

22nd

No Events
Events for June

23rd

No Events
Events for June

24th

No Events
Events for June

25th

No Events
Events for June

26th

No Events
27
28
29
30
1
2
3
Events for June

27th

No Events
Events for June

28th

No Events
Events for June

29th

No Events
Events for June

30th

No Events

Charakteristika študijného programu a študijné plány

Názov študijného programu: Anorganické technológie a nekovové materiály

Názov študijného odboru: 16. Chemické inžinierstvo a technológie

Školiace pracovisko:  Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá

Stupeň štúdia: III.

Udeľovaný akademický titul: Philosophiae doctor v skratke PhD.

Forma štúdia: denná/ externá

Dĺžka štúdia: 4 roky/ 5 rokov

Garant študijného programu: prof. Dušan Galusek, DrSc.

Profil absolventa

Absolventi doktorandského študijného programu v odbore Anorganická technológia a nekovové materiály získajú hlboké znalosti o vedeckých metódach výskumu súvisiaceho s prípravou nových typov nekovových anorganických materiálov s osobitným zameraním na sklo, keramiku a povrchové úpravy a na širokú škálu rôznych materiálov vrátane biomateriálov. Absolventi sú schopní riešiť problémy spojené s anorganickými technológiami, vývojom a charakterizáciou nových materiálov. Majú špeciálne znalosti v oblasti skla, anorganických spojív, keramických a žiaruvzdorných materiálov a anorganických prísad. Majú hlboké teoretické znalosti v oblasti termodynamiky a kinetiky a sú schopní riešiť náročné inžinierske problémy v technickej praxi. Absolventi rozumejú metódam štúdia štruktúr a vlastností materiálov. Ovládajú cudzie jazyky, aktívne používajú počítačové a informačné systémy, sú schopní aktívne pracovať v tímoch, plánovať si vlastný rozvoj v rámci svojej vedeckej oblasti a realizovať projektový manažment. Získané vedomosti predstavujú výborný základ pre získanie zamestnania či už v akademickom alebo priemyselnom výskume a vývoji.

Z pohľadu absolventa ponúka študijný program široké uplatnenie vo:

  • výskume a vývoji v akademických inštitúciách v SR, najmä:
    • univerzitách poskytujúcich vzdelávanie v oblasti materiálov a chemických technológií,
    • ústavoch SAV zaoberajúcich sa výskumom v oblasti materiálov a chemických technológií,
  • priemyselných podnikoch sklárskej výroby, ale aj v podnikoch vyrábajúcich žiaruvzdorné materiály a anorganické spojivá (cementárne) na rôznych pozíciách, od majstrov, technológov a vedúcich pracovníkov vo výrobe, až po výskumných pracovníkov v priemyselnom vývoji v predmetnej oblasti a pracovníkov aplikačných a prevádzkových laboratórií. Potenciálnymi zamestnávateľmi v SR sú RONA, a.s. Lednické Rovne; Vetropack Nemšová; Johns Manville Slovakia, Trnava; Knauff Insulation, Nová Baňa; Medical Glass, Bratislava; PPC Insulators, Čáb; Cementáreň Ladce; CEMMAC, Horné Srnie; atď.

Vzhľadom na skúsenosti s prácou v internacionálnom prostredí na školiacom pracovisku nie je uplatnenie obmedzené na zamestnávateľov v SR, ale zabezpečuje možnosť uplatnenia sa na európskom trhu práce.

Študijný plán