CALENDAR OF PLANNED EVENTS

September 2022

October
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
29
30
31
1
2
3
4
Events for September

1st

No Events
Events for September

2nd

No Events
Events for September

3rd

No Events
Events for September

4th

No Events
5
6
7
8
9
10
11
Events for September

5th

No Events
Events for September

6th

No Events
Events for September

7th

No Events
Events for September

8th

No Events
Events for September

9th

No Events
Events for September

10th

No Events
Events for September

11th

No Events
12
13
14
15
16
17
18
Events for September

12th

No Events
Events for September

13th

No Events
Events for September

14th

No Events
Events for September

15th

No Events
Events for September

16th

No Events
Events for September

17th

No Events
Events for September

18th

No Events
19
20
21
22
23
24
25
Events for September

19th

No Events
Events for September

20th

No Events
Events for September

21st

No Events
Events for September

22nd

No Events
Events for September

23rd

No Events
Events for September

24th

No Events
Events for September

25th

No Events
26
27
28
29
30
1
2
Events for September

26th

No Events
Events for September

27th

No Events
Events for September

28th

No Events
Events for September

29th

No Events
Events for September

30th

No Events

CALENDAR OF PLANNED EVENTS

September 2022

October
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
29
30
31
1
2
3
4
Events for September

1st

No Events
Events for September

2nd

No Events
Events for September

3rd

No Events
Events for September

4th

No Events
5
6
7
8
9
10
11
Events for September

5th

No Events
Events for September

6th

No Events
Events for September

7th

No Events
Events for September

8th

No Events
Events for September

9th

No Events
Events for September

10th

No Events
Events for September

11th

No Events
12
13
14
15
16
17
18
Events for September

12th

No Events
Events for September

13th

No Events
Events for September

14th

No Events
Events for September

15th

No Events
Events for September

16th

No Events
Events for September

17th

No Events
Events for September

18th

No Events
19
20
21
22
23
24
25
Events for September

19th

No Events
Events for September

20th

No Events
Events for September

21st

No Events
Events for September

22nd

No Events
Events for September

23rd

No Events
Events for September

24th

No Events
Events for September

25th

No Events
26
27
28
29
30
1
2
Events for September

26th

No Events
Events for September

27th

No Events
Events for September

28th

No Events
Events for September

29th

No Events
Events for September

30th

No Events

Horizon Europe:

Radi by sme Vás pozvali na e-podujatie Ako zlepšiť účasť Slovenska v programe Horizont Európa, ktoré sa uskutoční 17.3.2021 od 13:00 do 16:00 a sledovať ho môžete na uvedenom linku:

https://archive.tp.cvtisr.sk/live?1719933F5OSV7G73

Podujatie bude pozostávať z 2 blokov, v prvom sa bude diskutovať o bariérach väčšej účasti slovenských subjektov v programe Horizont 2020 a v druhom bloku sa predstavia úspešné projekty, ktoré získali financovanie. Zároveň bude možné diskutujúcim zadávať otázky prostredníctvom chatu.

Program podujatia:

13.00 –13.10 Privítanie účastníkov –p. Ján Kyselovič, GR CVTI SR
13.10 –13.20 Úvodné slovo štátneho tajomníka MŠVVaŠSR p. Ľudovíta Paulisa
13.20 –13.30 Úvodné slovo zástupcu EK p. Mariya Gabriel, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelanie a mládež
13.30 –16.00 Panelové diskusie

13.30 –14.40 – Bariéry slovenskej účasti v programe Horizont 2020 a odporúčania pre program Horizont Európa
Ľudovít Paulis, štátny tajomník MŠVVaŠ SR,
Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied,
Jozef Masarik, prorektor Univerzity Komenského,
Jozef Jandačka, rektor Žilinskej univerzity,
Daniel Straka, výkonný riaditeľ SOVVA,
Ján Kyselovič, generálny riaditeľ CVTI SR

14.50 –16.00 – Príklady dobrej praxe
Pavol Miškovský , spoločník SAFTRA Photonics,
Peter Kilián, prevádzkový riaditeľ Multiplex DX,
Stanislav Kmeť, rektor Technickej univerzity v Košiciach,
Peter Šimko, rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity,
Ján Tkáč, vedúci Oddelenia glyko-biotechnológie v Chemickom ústave SAV