Horizon Europe:

Radi by sme Vás pozvali na e-podujatie Ako zlepšiť účasť Slovenska v programe Horizont Európa, ktoré sa uskutoční 17.3.2021 od 13:00 do 16:00 a sledovať ho môžete na uvedenom linku:

https://archive.tp.cvtisr.sk/live?1719933F5OSV7G73

Podujatie bude pozostávať z 2 blokov, v prvom sa bude diskutovať o bariérach väčšej účasti slovenských subjektov v programe Horizont 2020 a v druhom bloku sa predstavia úspešné projekty, ktoré získali financovanie. Zároveň bude možné diskutujúcim zadávať otázky prostredníctvom chatu.

Program podujatia:

13.00 –13.10 Privítanie účastníkov –p. Ján Kyselovič, GR CVTI SR
13.10 –13.20 Úvodné slovo štátneho tajomníka MŠVVaŠSR p. Ľudovíta Paulisa
13.20 –13.30 Úvodné slovo zástupcu EK p. Mariya Gabriel, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelanie a mládež
13.30 –16.00 Panelové diskusie

13.30 –14.40 – Bariéry slovenskej účasti v programe Horizont 2020 a odporúčania pre program Horizont Európa
Ľudovít Paulis, štátny tajomník MŠVVaŠ SR,
Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied,
Jozef Masarik, prorektor Univerzity Komenského,
Jozef Jandačka, rektor Žilinskej univerzity,
Daniel Straka, výkonný riaditeľ SOVVA,
Ján Kyselovič, generálny riaditeľ CVTI SR

14.50 –16.00 – Príklady dobrej praxe
Pavol Miškovský , spoločník SAFTRA Photonics,
Peter Kilián, prevádzkový riaditeľ Multiplex DX,
Stanislav Kmeť, rektor Technickej univerzity v Košiciach,
Peter Šimko, rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity,
Ján Tkáč, vedúci Oddelenia glyko-biotechnológie v Chemickom ústave SAV