CALENDAR OF PLANNED EVENTS

June 2022

July
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
31
1
2
3
4
5
Events for June

1st

No Events
Events for June

2nd

No Events
Events for June

3rd

No Events
Events for June

4th

No Events
Events for June

5th

No Events
6
7
8
9
10
11
12
Events for June

6th

No Events
Events for June

7th

No Events
Events for June

8th

No Events
Events for June

9th

No Events
Events for June

10th

No Events
Events for June

11th

No Events
Events for June

12th

No Events
13
14
15
16
17
18
19
Events for June

13th

No Events
Events for June

14th

No Events
Events for June

15th

No Events
Events for June

16th

No Events
Events for June

17th

No Events
Events for June

18th

No Events
Events for June

19th

No Events
20
21
22
23
24
25
26
Events for June

20th

No Events
Events for June

21st

No Events
Events for June

22nd

No Events
Events for June

23rd

No Events
Events for June

24th

No Events
Events for June

25th

No Events
Events for June

26th

No Events
27
28
29
30
1
2
3
Events for June

27th

No Events
Events for June

28th

No Events
Events for June

29th

No Events
Events for June

30th

No Events

CALENDAR OF PLANNED EVENTS

June 2022

July
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
31
1
2
3
4
5
Events for June

1st

No Events
Events for June

2nd

No Events
Events for June

3rd

No Events
Events for June

4th

No Events
Events for June

5th

No Events
6
7
8
9
10
11
12
Events for June

6th

No Events
Events for June

7th

No Events
Events for June

8th

No Events
Events for June

9th

No Events
Events for June

10th

No Events
Events for June

11th

No Events
Events for June

12th

No Events
13
14
15
16
17
18
19
Events for June

13th

No Events
Events for June

14th

No Events
Events for June

15th

No Events
Events for June

16th

No Events
Events for June

17th

No Events
Events for June

18th

No Events
Events for June

19th

No Events
20
21
22
23
24
25
26
Events for June

20th

No Events
Events for June

21st

No Events
Events for June

22nd

No Events
Events for June

23rd

No Events
Events for June

24th

No Events
Events for June

25th

No Events
Events for June

26th

No Events
27
28
29
30
1
2
3
Events for June

27th

No Events
Events for June

28th

No Events
Events for June

29th

No Events
Events for June

30th

No Events

Horizon Europe:

Radi by sme Vás pozvali na e-podujatie Ako zlepšiť účasť Slovenska v programe Horizont Európa, ktoré sa uskutoční 17.3.2021 od 13:00 do 16:00 a sledovať ho môžete na uvedenom linku:

https://archive.tp.cvtisr.sk/live?1719933F5OSV7G73

Podujatie bude pozostávať z 2 blokov, v prvom sa bude diskutovať o bariérach väčšej účasti slovenských subjektov v programe Horizont 2020 a v druhom bloku sa predstavia úspešné projekty, ktoré získali financovanie. Zároveň bude možné diskutujúcim zadávať otázky prostredníctvom chatu.

Program podujatia:

13.00 –13.10 Privítanie účastníkov –p. Ján Kyselovič, GR CVTI SR
13.10 –13.20 Úvodné slovo štátneho tajomníka MŠVVaŠSR p. Ľudovíta Paulisa
13.20 –13.30 Úvodné slovo zástupcu EK p. Mariya Gabriel, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelanie a mládež
13.30 –16.00 Panelové diskusie

13.30 –14.40 – Bariéry slovenskej účasti v programe Horizont 2020 a odporúčania pre program Horizont Európa
Ľudovít Paulis, štátny tajomník MŠVVaŠ SR,
Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied,
Jozef Masarik, prorektor Univerzity Komenského,
Jozef Jandačka, rektor Žilinskej univerzity,
Daniel Straka, výkonný riaditeľ SOVVA,
Ján Kyselovič, generálny riaditeľ CVTI SR

14.50 –16.00 – Príklady dobrej praxe
Pavol Miškovský , spoločník SAFTRA Photonics,
Peter Kilián, prevádzkový riaditeľ Multiplex DX,
Stanislav Kmeť, rektor Technickej univerzity v Košiciach,
Peter Šimko, rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity,
Ján Tkáč, vedúci Oddelenia glyko-biotechnológie v Chemickom ústave SAV