Project Description

CALENDAR OF PLANNED EVENTS

June 2022

July
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
31
1
2
3
4
5
Events for June

1st

No Events
Events for June

2nd

No Events
Events for June

3rd

No Events
Events for June

4th

No Events
Events for June

5th

No Events
6
7
8
9
10
11
12
Events for June

6th

No Events
Events for June

7th

No Events
Events for June

8th

No Events
Events for June

9th

No Events
Events for June

10th

No Events
Events for June

11th

No Events
Events for June

12th

No Events
13
14
15
16
17
18
19
Events for June

13th

No Events
Events for June

14th

No Events
Events for June

15th

No Events
Events for June

16th

No Events
Events for June

17th

No Events
Events for June

18th

No Events
Events for June

19th

No Events
20
21
22
23
24
25
26
Events for June

20th

No Events
Events for June

21st

No Events
Events for June

22nd

No Events
Events for June

23rd

No Events
Events for June

24th

No Events
Events for June

25th

No Events
Events for June

26th

No Events
27
28
29
30
1
2
3
Events for June

27th

No Events
Events for June

28th

No Events
Events for June

29th

No Events
Events for June

30th

No Events

Ing. Jaroslava Michálková, PhD.

I finished my studies in the field of chemical technologies on Faculty of Industrial Technologies
in Púchov. After my graduation, i worked as reasercher in VILA – Joint Glass Centre. I became a responsible worker for laboratory of corrosion tests. In addition to work in laboratory, i participate in experimental works related to analysis industrialy produced glass.

Dissertation topic: Structure and properties glass with the composition close glass fiber insulation used in nuclear power plants.

Supervisor: Ing. Mária Chromčíková, PhD.

Co-supervisor: –

Department: Joint  Glass Centre( VILA)

Beginning of study: september 2015

Date of dissertation exam: august 2019

List of publications:

Effect of Surfactant on Mechanical Properties of Plymer Blends

Skalková, P1.,  Michálková, J2.

1Faculty of Industrial Technologies, University of Alexander Dubček in Trenčín,

2 Vitrum Laugaricio – Join Glass Center of IIC SAS, TnUAD, FChPT STU, and RONA, Trenčín, Slovakia

In: HUTNICKÉ LISTY. – ISSN 0018-8069. – Roč. LXV, č.7(2012), s.40-42.

 

Kinetics of leaching of 725 QN dlass grains under flow – through conditions in distilled water and borate coolant solution

Michálková J1., Vlčková P1., Faturíková K1., Kaňková H1., Vokelová J1.,Chromčíková M.,1 Soltész V2., Liška M.1

1 Vitrum Laugaricio – Join Glass Center of IIC SAS, TnUAD, FChPT STU, and RONA, Trenčín, Slovakia

2VUEZ, a.s., Levice, Slovakia

In: The 23rd international congress on glass : Book of Abstracts. – Praha : Institute of chemical technology, 2013. – ISBN 978-80-904044-3-4. – s.292-293.

    

Kinetic model of 725 QN glass fibers under flow – through conditions in distilled water and in borate coolant solution

Vokelová J1., Vlčková P1., Faturíková K1., Kaňková H1., Michálková J1.,Chromčíková M.,1 Soltész V2., Liška M.1

1 Vitrum Laugaricio – Join Glass Center of IIC SAS, TnUAD, FChPT STU, and RONA, Trenčín, Slovakia

2VUEZ, a.s., Levice, Slovakia

In: The 23rd international congress on glass : Book of Abstracts. – Praha : Institute of chemical technology, 2013. – ISBN 978-80-904044-3-4. – s.447.

Kinetic model of IZOMER TT glass fiber leaching in corrosive media under flow – through condition

J.Michálková, P.Vlčková, J. Vokelová, K.Faturíková, M.Chromčíková, M.Liška 

In:Solid State Chemistry 2014 : 11th international conference. – Trenčianske Teplice, 2014. ISBN 978-80-971648-0-5. – s.179.

               

Kinetic of IZOMER TT glass grains leaching in corrosive media

M.Chromčíková, P.Vlčková, J. Vokelová, K.Faturíková, J.Michálková, M.Liška 

In: Solid State Chemistry 2014 : 11th international conference. – Trenčianske Teplice, 2014. – ISBN 978-80-971648-0-5. – s.173.

 

Kinetics of leaching of IZOMER TT glass grains under static conditions in distilled water and in borate coolant solution

J.Vokelová, P.Vlčková, M. Chromčíková, K.Faturíková, J.Michálková, M.Liška 

In: Solid State Chemistry 2014 : 11th international conference. – Trenčianske Teplice, 2014. – ISBN 978-80-971648-0-5. – s.187.

 

Kinetics of leaching of IZOMER TT glass fiber in corrosive media

P.Vlčková, J.Vokelová, M. Chromčíková, K.Faturíková, J.Michálková, M.Liška 

In: Solid State Chemistry 2014 : 11th international conference. – Trenčianske Teplice, 2014. – ISBN 978-80-971648-0-5. – s.186.

 

The chemical durability of NUKON glass fibers under static and dynamic condition in corrosive media

Michálková J., Vokelová J., Lissová M., Hruška B., Chromčíková M., Liška M.

In: Solid State Chemistry 2016 : 12th international conference. – Husinec, 2016. – ISBN 978-80-7080-969-3. – s.85.

 

Structural relaxation of zirconia containing silicate glasses

Chromčíková Mária, Gašpáreková Eleonóra, Hruška Branislav, Liška Marek, Michálková Jaroslava, 2016.

In: Solid State Chemistry 2016 : 12th international conference. – Husinec, 2016. – ISBN 978-80-7080-969-3. – s.117.

 

Chemical Durability of Gamma-Irradiated Glass Fibrous Insulation 

Chromčíková Mária, Vokelová Jana, Michálková Jaroslava, Liška Marek, Macháček Jan, Gedeon Ondrej, Soltész Vojtech,

In: NUCLEAR TECHNOLOGY. – ISSN 0029-5450. – Vol.193, No.2(2016), p.297-305.

               

Fyzikálne vlastnosti skiel na výrobu sklovláknitých izolácií používaných v jadrovej energetike

J. Michálková1, J. Vokelová1, V. Soltész2, M. Chromčíková1, M. Liška1:

1 Vitrum Laugaricio – Join Glass Center of IIC SAS, TnUAD, FChPT STU, and RONA, Trenčín, Slovakia

2VUEZ, a.s., Levice, Slovakia

In: 39. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, – Kouty, 2017. – ISBN
978-80-7560-060-8. – s.151-154.

Termická analýza korodovaných sklovláknitých izolácií používaných v jadrovej energetike

J. Vokelová1J. Michálková1, V. Soltész2, M. Chromčíková1, M. Liška1:

1 Vitrum Laugaricio – Join Glass Center of IIC SAS, TnUAD, FChPT STU, and RONA, Trenčín, Slovakia

2VUEZ, a.s., Levice, Slovakia

In: 39. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, – Kouty, 2017. – ISBN
978-80-7560-060-8. – s.143-146.

 Structure and properties of glass fibers insulation used in nuclear power plants

J. Michálková*1, J. Vokelová1, M. Chromčíková1 , M. Liška1, H. Kaňková2 ,V. Soltész3

1 FunGlass – Vitrum Laugaricio – Joint Glass Center of IIC SAS, TnU AD, and FChPT STU

2FunGlass – Centre for Functional and Surface Functionalized Glass, Alexander Dubček University of Trenčín Študentská 2, 911 50 Trenčín, Slovakia

3 VUEZ, a.s., Hviezdoslavova 35, Levice, SK–934 39

In: Book of abstract, FunGlass School 2018/ part 1 – Čertov 2018, ISBN 978-80-8075-808-0. – s. 22

Structure and properties of glass fibers insulation used in nuclear power plants

J. Michálková*1, J. Vokelová1, M. Chromčíková1 , M. Liška1, H. Kaňková2 ,V. Soltész3

1 FunGlass – Vitrum Laugaricio – Joint Glass Center of IIC SAS, TnU AD, and FChPT STU

2FunGlass – Centre for Functional and Surface Functionalized Glass, Alexander Dubček University of Trenčín Študentská 2, 911 50 Trenčín, Slovakia

3 VUEZ, a.s., Hviezdoslavova 35, Levice, SK–934 39

In: Book of abstract, FunGlass School 2018/ part 1 – Čertov 2018, ISBN 978-80-8075-835-6. – s. 24

  1. APVV-0487-11

Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel určených na aplikácie v jadrovej energetike.

Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc. za TnU AD

Zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Chromčíková, PhD. za ÚACh SAV

členka riešiteľského kolektívu

2012/2015

  1. VEGA 1/0064/18

Korózia a zvetrávanie úžitkových skiel.

Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc. za TnU AD

Zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Chromčíková, PhD. za ÚACh SAV

členka riešiteľského kolektívu

2018/2021

  1. APVV-17-0049 – podaný

Nové sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácných zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch využívajúcich biele svetlo (pc-WLED diódy).

Zodpovedný riešiteľ: Ing. R. Klement, PhD.

členka riešiteľského kolektívu

2018/2022

  1. APVV-17-0076 – podaný

Korózia a zvetrávanie úžitkových skiel.

Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc. za TnU AD

Zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Chromčíková, PhD. za ÚACh SAV

Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. P. Vrábel, PhD. za RONA a.s.

členka riešiteľského kolektívu

2018/2022

Ing. Jaroslava Michálková
Ing. Jaroslava Michálková
Laboratory Technician

E-mail: jaroslava.michalkova@tnuni.sk
Tel.: +421 32 7400 553
Office: n. 311