Predstavenie Národných kontaktných bodov pre program Horizont Európa, ich činnosti a jednotlivých oblastí programu:

Dňa 10. 3. 2021 v čase od 9:00 do 12:00 organizuje Národná kancelária Horizontu podujatie s názvom: Predstavenie Národných kontaktných bodov pre program Horizont Európa, ich činnosti a jednotlivých oblastí programu: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?172847N71KPTYK96 .

Podujatie bude verejne dostupné na uvedenom linku s možnosťou zadávania otázok v chate. Cieľom podujatia je predstaviť jednotlivé národné kontaktné body, oblasti, ktoré patria do ich kompetencie a viac priblížiť aktivity Kancelárie Horizontu a Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj (SLORD) v Bruseli.