FunGlass
FunGlass
FunGlass

Organizer

Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Science
Website
http://www.uach.sav.sk/sk/

Location

Centrum aplikovaného výskumu SAV
Dúbravská cesta 9, 845 36 Bratislava
QR Code

Date

26 Sep 2017

Time

All of the day

WORKSHOP: Aplikácie v UV-Vis-NIR spektrofotometrii

  • organizovaný pod záštitou riaditeľa Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied

doc. Ing. Miroslava Boču, PhD.

Príspevky budú v slovenskom a anglickom jazyku.

  • organized under the auspices of doc. Ing. Miroslava Boča, PhD.,

the Director of Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Science

Contributions will be in Slovak and English

Hourly Schedule

8:45 -
Registrácia účastníkov
9:00 -
Prdnášky
Využitie metachromatizmu farbív pre detekciu a charakterizáciu koloidných častíc vrstevnatých silikátov (doc. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc., Ústav anorganickej chémie SAV, SK); Aspekty získavania UV-Vis-NIR reflexných spektier povrchov (Ing. Michal Karabín, Hermes LabSystems, SK); Spectral behaviour of TMPyP/layered silicate hybrid nanomaterials in aqueous dispersions of reduced-charge montmorillonites (Mgr. Alexander Čeklovský, PhD., Ústav anorganickej chémie SAV, SK)
10:20 -
Prestávka
10:40 -
Prednášky
Tips and Tricks in High-End UV-Vis/NIR Spectroscopy (Dr. Jan Wuelfken, Agilent Technologies, DE); Vplyv teploty na absorpčné spektrá hybridných systémov vrstevnatých silikátov s organickými farbivami (Mgr. Peter Boháč, PhD., Ústav anorganickej chémie SAV, SK); Different High-End UV-Vis/NIR Spectroscopy Applications (Dr. Marcus Schulz, Agilent Technologies, DE)
12:10 -
Prestávka
13:00 -
Prednáška
Získavanie rôznych typov UV-Vis-NIR spektier z jedného miesta vzorky (Dr. Marcus Schulz, Agilent Technologies, DE)
14:30 -
Prehliadka prístrojového vybavenia pre UV-Vis-NIR spektrofotometriu
15:00 -
Prehliadka prístrojového vybavenia pre UV-Vis-NIR spektrofotometriu
Go to Top