Philosophiae doctor (PhD)

PhD. študijný odbor: Chemické inžinierstvo a technológie

Študijný program: Anorganické technológie a nekovové materiály

Absolventi doktorandského študijného programu v odbore Anorganická technológia a nekovové materiály získajú hlboké znalosti o vedeckých metódach výskumu súvisiaceho s prípravou nových typov nekovových anorganických materiálov s osobitným zameraním na sklo, keramiku a povrchové úpravy a na širokú škálu rôznych materiálov vrátane biomateriálov. Absolventi sú schopní riešiť problémy spojené s anorganickými technológiami, vývojom a charakterizáciou nových materiálov. Majú špeciálne znalosti v oblasti skla, anorganických spojív, keramických a žiaruvzdorných materiálov a anorganických prísad. Majú hlboké teoretické znalosti v oblasti termodynamiky a kinetiky a sú schopní riešiť náročné inžinierske problémy v technickej praxi. Absolventi rozumejú metódam štúdia štruktúr a vlastností materiálov. Ovládajú cudzie jazyky, aktívne používajú počítačové a informačné systémy, sú schopní aktívne pracovať v tímoch, plánovať si vlastný rozvoj v rámci svojej vedeckej oblasti a realizovať projektový manažment. Získané vedomosti predstavujú výborný základ pre získanie zamestnania či už v akademickom alebo priemyselnom výskume a vývoji.

Čo ponúkame:

  • Jedinečná príležitosť zúčastniť sa európskeho projektu integrujúceho významné medzinárodné know-how a skúsenosti s prístupom až k 1 ročným stážam s medzinárodnými partnermi FunGlass v ich domovských miestach v Nemecku, Taliansku alebo Španielsku pod dohľadom popredných svetových vedcov,
  • individuálne tréningové plány zahŕňajúce nielen vedecké, ale aj doplnkové kompetencie,
  • štipendiá na pokrytie životných nákladov počas štúdia,
  • prístup do špičkových laboratórií a školenie na najmodernejšie zariadenia a technológie; úplný zoznam nájdete na https://www.funglass.eu/equipment/
  • program hosťujúcich vedcov/prednášky, workshopy,
  • FunGlass škola (dvakrát do roka), letné školy (Montpellier), konferencie,
  • Hodiny anglického ako aj slovenského jazyka.