Kontakty a užitočné linky:

Študijný poradca

Študijný referent

doc. Ing. Róbert Klement, PhD., robert.klement@tnuni.sk

Mgr. Daniela Vavrová, daniela.vavrova@tnuni.sk

Kariérne poradenstvo pre študentov Andrea Chrastinová Kalinayová, Ph.D., andrea.chrastinova@tnuni.sk
Povolenia k pobytu pre zahraničných študentov Mgr. Marcela Brodová, marcela.brodova@tnuni.sk
Ubytovací referát https://tnuni.sk/studenti/ubytovanie/
Mobility https://erasmus.tnuni.sk/
Sociálny referát https://tnuni.sk/studenti/stipendia-a-pozicky/
Špecifické potreby študentov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne: Centrum podpory TnUAD (tnuni.sk)
Knižnica http://kniznica.tnuni.sk/