Project Description

CALENDAR OF PLANNED EVENTS

June 2022

July
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
31
1
2
3
4
5
Events for June

1st

No Events
Events for June

2nd

No Events
Events for June

3rd

No Events
Events for June

4th

No Events
Events for June

5th

No Events
6
7
8
9
10
11
12
Events for June

6th

No Events
Events for June

7th

No Events
Events for June

8th

No Events
Events for June

9th

No Events
Events for June

10th

No Events
Events for June

11th

No Events
Events for June

12th

No Events
13
14
15
16
17
18
19
Events for June

13th

No Events
Events for June

14th

No Events
Events for June

15th

No Events
Events for June

16th

No Events
Events for June

17th

No Events
Events for June

18th

No Events
Events for June

19th

No Events
20
21
22
23
24
25
26
Events for June

20th

No Events
Events for June

21st

No Events
Events for June

22nd

No Events
Events for June

23rd

No Events
Events for June

24th

No Events
Events for June

25th

No Events
Events for June

26th

No Events
27
28
29
30
1
2
3
Events for June

27th

No Events
Events for June

28th

No Events
Events for June

29th

No Events
Events for June

30th

No Events

CALENDAR OF PLANNED EVENTS

June 2022

July
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
31
1
2
3
4
5
Events for June

1st

No Events
Events for June

2nd

No Events
Events for June

3rd

No Events
Events for June

4th

No Events
Events for June

5th

No Events
6
7
8
9
10
11
12
Events for June

6th

No Events
Events for June

7th

No Events
Events for June

8th

No Events
Events for June

9th

No Events
Events for June

10th

No Events
Events for June

11th

No Events
Events for June

12th

No Events
13
14
15
16
17
18
19
Events for June

13th

No Events
Events for June

14th

No Events
Events for June

15th

No Events
Events for June

16th

No Events
Events for June

17th

No Events
Events for June

18th

No Events
Events for June

19th

No Events
20
21
22
23
24
25
26
Events for June

20th

No Events
Events for June

21st

No Events
Events for June

22nd

No Events
Events for June

23rd

No Events
Events for June

24th

No Events
Events for June

25th

No Events
Events for June

26th

No Events
27
28
29
30
1
2
3
Events for June

27th

No Events
Events for June

28th

No Events
Events for June

29th

No Events
Events for June

30th

No Events

doc. Ing. Mária Chromčíková, PhD.

Scientific background: 

 • Structure and properties of inorganic glasses and glass-forming melts
 • Structural relaxation and viscosity of glass-forming melts
 • Thermodynamic models

Ocenenia:

Členka kolektívu oceneného Cenou podpredsedu vlády a ministerstva školstva SR za vedu a techniku za rok 2008.

Členka kolektívu oceneného cenou rektora TnU A.D. v Trenčíne za najvyšší finančný prínos v zmluvnom výskume pre podnikateľský a verejný sektor za rok 2015.

International projects:

 • APVV SK – CZ – 00007 – 11

Termodynamické modely a štruktúra viaczložkových skiel.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Chromčíková, PhD.

2012/2013

 • APVV SK – PL – 18 – 0062

Korózia historických skiel.
členka riešiteľského kolektívu

2019/2020

National projects

 1. VEGA 2/5116/98

Teoretické a experimentálne skúmanie hlinitanových a kremičitanových kondenzovaných sústav.
zodpovedný riešiteľ projektu: Prof. Ing. M. Liška, DrSc.

členka riešiteľského kolektívu

1997-1999

 1. DIAMINE IST–2000-25237

Detekcia a zobrazovanie protipechotných mín s využitím spätného rozptylu neutrónov.
zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc.

členka riešiteľského kolektívu

2001-2001

 1. VEGA 2/7055/20

Sklená fáza v polykryštalickej korundovej keramike.
zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. D. Galusek, DrSc.

členka riešiteľského kolektívu

2000/2002

 1. VEGA 2/7008/20

Štruktúra, molekulová dynamika a relaxačné procesy v kremičitanových sklách.
zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc.

členka riešiteľského kolektívu

2000/2002

 1. APVT-51-010402

Sodno-vápenaté krištáľové sklo bez obsahu bária.

zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc.

členka riešiteľského kolektívu

2002/2005

 1. P-SAV 2/9036/22

Vývoj krištáľového úžitkového skla bez obsahu toxického oxidu bárnatého.

zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. D. Galusek, DrSc

členka riešiteľského kolektívu

2002/2003

 1. APVV-20-P06405

Optimalizácia tavenia skloviny EUTAL.

zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc.

členka riešiteľského kolektívu

2005/2007

 1. VEGA 1/3578/06

Štruktúra a vlastnosti kremičitanových skiel – termodynamické modely
a molekulovodynamické simulácie verzus experiment.

zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc.

členka riešiteľského kolektívu

2006/2008

 1. AV 4/0025/07

Meranie a výpočet vzniku a relaxácie napätí v sklenených výrobkoch pri ich tvarovaní
a chladení.

Zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Chromčíková, PhD.

2007/2009

 1. VEGA 1/0330/09

Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel – termodynamické modely, vibračná spektroskopia a molekulová dynamika.

Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc.za TnU AD

Zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Chromčíková, PhD. za ÚACh SAV

2009//2011

 1. VEGA 1/0603/09

Sklené a sklokeramické materiály na báze aluminátov vzácnych zemín s výnimočnými mechanickými a optickými vlastnosťami.

zodpovedný riešiteľ: Ing. R. Klement, PhD.

členka riešiteľského kolektívu

2009/2011

 1. CEKSIM-ITMS 262 201 200 56 OP Výskum a vývoj Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály.

zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. D. Galusek, DrSc

členka riešiteľského kolektívu

2010/2013

13. PVTECHSKLO-ITMS 26220220072 OP Výskum a vývoj Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Priemyselný výskum pre potreby zefektívnenia unikátnej technológie tavenia a tvarovania úžitkového skla.

zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. P. Šimurka, PhD.

členka riešiteľského kolektívu

2010/2014

 1. 26110230009 Operačný program Vzdelávanie

Digitalizácia TnUAD: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a skvalitnenie študijných programov.

zodpovedný riešiteľ: TnUAD

členka riešiteľského kolektívu

2011/2013

 1. APVV-0487-11

Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel určených na aplikácie v jadrovej energetike.

Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc. za TnU AD

Zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Chromčíková, PhD. za ÚACh SAV

2012/2015

 1. APVV-15-0014

Kompozitné vrstvy pre vysokoteplotnú protikoróznu ochranu kovov.

Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. D. Galusek, DrSc.

členka riešiteľského kolektívu

2015/2020

 1. APVV-17-0049 – podaný

Nové sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácných zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch využívajúcich biele svetlo (pc-WLED diódy).

Zodpovedný riešiteľ: Ing. R. Klement, PhD.

členka riešiteľského kolektívu

2018/2022

 1. APVV-17-0076 – podaný

Korózia a zvetrávanie úžitkových skiel.

Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc. za TnU AD

Zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Chromčíková, PhD. za ÚACh SAV

Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. P. Vrábel, PhD. za RONA a.s.

2018/2022

 1. ZDESJE-ITMS 26220220084 OP Výskum a vývoj Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Znalostná databáza a expertný systém environmentálneho riešenia havárií straty chladiva v prevádzke jadrovej elektrárne.

zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc.

členka riešiteľského kolektívu

2010/2014

 1. VEGA 2/0056/11

Faktory obmedzujúce cielené ovplyvnenie magneticky mäkkých vlastností kovových pások.

zodpovedný riešiteľ: RNDr. P. Butvin, PhD.

členka riešiteľského kolektívu

2011/2013

 1. VEGA 1/0006/12

Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel – molekulová dynamika, termodynamické modely, kryštalizácia, vibračné a impedančné spektrá.

zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc. za TnU AD

Zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Chromčíková, PhD.za ÚACh SAV

2012/2015

 1. VEGA 2/0165/12

Štúdium mechanizmu korózie materiálov používaných pri tavení priemyselne vyrábaných skiel.

zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. P. Šimurka, PhD.

členka riešiteľského kolektívu

2012/2015

 1. KVŠ ITMS 26110230099

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie.

zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc.

členka riešiteľského kolektívu

2013/2015

 1. VEGA 2/0037/15

Vnútorné makroskopické sily – z čoho pochádzajú a ako ovplyvňujú magnetické vlastnosti vysokoindukčných kovových pások.

zodpovedný riešiteľ: RNDr. P. Butvin, PhD.

členka riešiteľského kolektívu

2015/2017

 1. Kód ITMS projektu:26220220198

Výskumné centrum ALLEGRO.

zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. D. Galusek, DrSc

členka riešiteľského kolektívu

2014/2015

 1. VEGA 2/0088/16

Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel – termodynamický model, entalpická a objemová relaxácia.

Zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Chromčíková, PhD.

2016/2019

27. VEGA 1/0064/18

Korózia a zvetrávanie úžitkových skiel.

Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc. za TnU AD

Zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Chromčíková, PhD. za ÚACh SAV

2018/2021

 1. VEGA 1/0527/18

Nové anorganické forfory na báze stechiometrických hlinitanov a kremičitanov s dlhodobou svetelnou emisiou pre optické a biomadicínske aplikácie.

Zodpovedný riešiteľ: Ing. R. Klement, PhD.

členka riešiteľského kolektívu

2018/2021

Publication activity: 

 • Co-editor of Conference proceedings: 2
 • Scientific monographs: 2
 • Chapters in monogrphs: 2
 • Publications in scientific journals: 68
 • Contributed lectures at conferences: 155
 • Invited lectures: 1
 • Citations: 93

The most significant publications:

Monographs and chapters in monographs

 1. Chocholoušek, M. Chromčíková (50%): Atlas nehomogenít. 2007
  ISBN 978-80-969659-3-9
 2. Chromčíková (100%): e – learningových učebných textov predmetu chémia
  v rámci projektu ŠF EU OPV-2009/1.2/01-SORO, ITMS, 2012
 3. Liška, M. Chromčíková: Thermal properties and related structural and thermodynamic studies of oxide glasses. In Glassy, Amorphous and Nano-crystalline Materials: Thermal physics, analysis, structure and properties. J. Šesták, M. Holeček and J. Málek (Editors), Chapter 11, p. 179-197, Springer, New York 2011
  ISBN 978-80-481-2881-5
 4. Macháček, M. Chromčíková, M. Liška: Parametrization and validation of thermochemical models of glass by advanced statistical analysis of spectral data.
  In: Thermal Physics and Thermal. J. Šesták, P. Hubík and J. Málek (Editors),
  Chapter 12, p. 257-278, Springer, Switzerland 2017
  ISBN 978-3-319-45899-1

 Zoznam časopiseckých publikácií za ostatných 5 rokov

 1. Chromčíková, M Liška, J. Holubová, Z. Černošek:
  Structure of As2S3-Sb4S4 glasses by combined Raman spectroscopy and thermodynamic modelling approach.
  J. Non-Cryst. Solids, 401, 115-118 (2014).
 2. Chromčíková, M. Liška, J. Macháček, J. Chovanec:
  Thermodynamic model and viscosity of Na2O-MgO-CaO-SiO2 glasses.
  J. Non-Cryst. Solids, 401, 237-240 (2014).
 3. Liška, M. Chromčíková, J. Holubová, Z. Černošek:
  Thermodynamic model and structure of As2S3-As2Se3 glasses based on the MCR analysis of Raman spectra.
  Ceramics – Slikáty, 58, 95-98 (2014).
 4. Chovanec, M. Chromčíková, M. Liška, J. Shánělová, J. Málek:
  Thermodynamic model and viscosity of Ge-S galsses.
  J. Thermal Analysis and Calorimetry 116, 581-588 (2014).
 5. Chromčíková, M. Liška, T. Gavenda, J. Macháček:
  Structure of Na2O-MgO-CaO-SiO2 glasses by combined Raman spectroscopy and thermodynamic modelling approach.
  J. Therm. Anal. Calorimetry, 118, 835-840 (2014).
 6. Butvinová P. Butvin, I. Maťko, P. Švec, M. Chromčíková, J. Sitek,
  J. Dekan:
  Magnetic and surface properties of high-induction nanocrystalline Fe-Nb-Cu-B/P-Si ribbons.
  Transaction on Magnetics 50, 1-4 (2014).
 7. Chromčíková, M. Teplanová, A. Plško, M. Lissová, M. Liška:
  Crystallization kinetics of borosilicate glasses for CHROMPIC nuclear waste vitrification.
  Phys. Chem. Glasses: Eur. J. Glass Sci. Technol. 56, 49-52 (2015).
 8. Chromčíkova, M. Liška, V. Zemanová, A. Plško, B. Hruška,
  T. Gavenda:
  Thermodynamic model and Raman spectra of CaO-P2O5 glasses.
  J. Therm. Anal. Calorimetry 121, 269-274 (2015).
 9. Liška, M. Lissová, A. Plško, M. Chromčíková, T. Gavenda,
  J. Macháček:
  Thermodynamic model and Raman spectra of ZnO-P2O5 glasses.
  J. Therm. Anal. Calorimetry 121, 85-91 (2015).
 10. Chromčíková, M. Liška:
  Application of Thermophysical Methods for Oxide/Silicate Glasses.
  Advanced Materials Research 1126, 99-104 (2015).
 11. M Liška, J Macháček, M Chromčíková, O Gedeon:
  Thermodynamic model and structure of ZnO-MoO3-P2O5
  Phys. Chem. Glasses: Eur. J. Glass Sci. Technol. 56, 63-66 (2015).
 12. Chromčíková, B. Hruška, M. Lissová, J. Holubová, M. Liška:
  The Raman spectra of PbO-WO3-P2O5 glasses.
  Phys. Chem. Glasses: Eur. J. Glass Sci. Technol. 57, 32-36 (2016).
 13. Chromčíková, J. Vokelová, J. Michálková, M. Liška, J. Macháček,
  O. Gedeon, V. Soltész:
  Chemical durability of gama-irradiated glass fibrous insulation.
  Nuclear Technology, 193, 297-305 (2016).
 14. Svoboda, D. Brandová, M. Chromčíková, M. Setnička, J. Chovanec, A. Černá, M. Liška, J. Málek:
  Se-doped GeTe glasses for far-infrared optical fibers.
  Journal of Alloys and Compounds, 2434-2443, 695 (2017).
 15. Butvinová, P. Butvin, K. Brzózka, M. Kuzminski, I. Maťko, P. Švec,
  M. Chromčíková:
  Effects of surface crystallization and oxidation in nanocrystalline FeNbCuSiB(P) ribbons.
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials 233-237, 424 (2017).
 16. Butvinová, P. Butvin, I. Maťko, D. Janičkovič, M. Kuzmiski, A. Slawska-Waniewska, P. Švec, M. Chromčíková:
  Accents in modern high saturation nanocrystalline Fe-rich alloys.
  Acta Physica Polonica 131,711-713 (2017)
 17. Černá, M. Chromčíková, J. Macháček, B. Hruška, M. Liška:
  Viscosity and configuration entropy of glasses for CHROMPIC vitrification.
  J. Therm. Anal. Calorimetry 133, 365-370 (2018).
 18. Chromčíková, E. Gašpáreková, A. Černá, B. Hruška, M. Liška:
  Structural relaxation of lead and barium-free crystal glasses.
  J. Therm. Anal. Calorimetry 133, 371-377 (2018).
 19. Hruška, A.A. Osipov, L.M. Osipova, M. Chromčíková, A. Černá,
  M. Liška:
  Thermodynamic model and high-temperature Raman spectra of 25Na2O.75B2O3 glassforming melts.
  J. Therm. Anal. Calorimetry 133, 429-433 (2018).
 20. Dvořák, M. Chromčíková, M. Liška:
  Problematický sirník dakemnatý.
  Sklář a Keramik 7-8, 162-163 (2018).

Education:

Ing.        – 2002, Fakulta priemyselných technológií, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín

PhD.      – 2007, Faculty of Chemical Technology, Slovak Technical University, Bratislava

Doc.       – 2019, FunGlass, Alexander Dubček University of Trenčín

doc. Ing. Mária Chromčíková, PhD.
doc. Ing. Mária Chromčíková, PhD.
Researcher
Deputy Director for Research and International Cooperation

E-mail: maria.chromcikova@tnuni.sk
Tel.: +421 32 7400 557
Office: n. 317