Ing. Beáta Pecušová, PhD.

Scientific background:

  • Preparation and characterisation of composite materials
  • Study of thermal behaviour of glasses, glassceramics and ceramics materials /DSC, DTA and TG/
  • Study of thermo mechanical properties of advanced glass and ceramics materials
  • Treatment and initial testing of samples before thermal analysis

National projets:

  • VEGA1/0589/17:Modifikácia progresívnych materiálov a kompozitov fyzikálnymi a chemickými metódami – člen riešiteľského kolektívu
  • VEGA1/0649/17:Optimalizácia materiálových vlastností autoplášťov nákladných automobilov v závislosti od šírenia vady pri ich dynamickom zaťažení – člen riešiteľského kolektívu
  • KEGA007TnUAD-4/2017:Implementácia progresívnych technológií do   vzdelávacieho a výskumného procesu v materiálovom inžinierstve – člen riešiteľského kolektívu
[1]   PECUŠOVÁ, B., PAJTÁŠOVÁ, M., FERIANCOVÁ, A., ONDRUŠOVÁ, D., MIČICOVÁ, Z.: Štúdium vplyvu ílového minerálu vo funkcii plniva na vlastnosti gumárenskej zmesi. In: Hutnické listy, 2016, ISSN 0018-8069. – roč. LXIX, č. 5, s. 44-47

[2]   FERIANCOVÁ, A., PAJTÁŠOVÁ, M., DUBEC, A., PECUŠOVÁ, B.: Možnosti spracovávania odrezkov z korkovo-gumovej zmesi. In: Hutnické listy, 2016, ISSN 0018-8069. – roč. LXIX, č. 5, s. 40-43

[3]   PAJTÁŠOVÁ, M., MIČICOVÁ, Z., ONDRUŠOVÁ, D., BOŽEKOVÁ, S., PECUŠOVÁ, B., FERIANCOVÁ, A., RANÍK, L.: Príprava a charakterizácia organoílov na báze tiazolov. In: Hutnické listy, 2016, ISSN 0018-8069. – roč. LXIX, č. 5, s. 100-103

[4]   ONDRUŠOVÁ, D., BOŽEKOVÁ, S., PAJTÁŠOVÁ, M., DUBEC, A., MIČICOVÁ, Z., PECUŠOVÁ, B.: Alternative filler based on the waste from glass production and its effect on the rubber properties. Spôsob prístupu:  http://ac.els-cdn.com/S1877705817307543/1-s2.0-S1877705817307543-main.pdf?_tid=241ed6d654c
3-11e7-b41f00000aacb360&acdnat=1497858456_60a5c23308faac9f02b0783123bd03a4
.
In: Procedia Engineering, 2017, ISSN 1877-7058. – vol. 177, p. 462-469

[5]  PAJTÁŠOVÁ, M., MIČICOVÁ, Z., ONDRUŠOVÁ, D., PECUŠOVÁ, B., FERIANCOVÁ, A., RANÍK, L., DOMČEKOVÁ, S.: Study of properties of fillers based on natural bentonite and their effect on the rubber compounds. Spôsob prístupu: http://ac.els-cdn.com/S1877705817307555/1-s2.0-S1877705817307555-main.pdf?_tid=0eb9a3f6 54c4-11e7-9132-00000aacb35e&acdnat=1497858849_94b668e790163f9d5014836c81fa7dc7.In: Procedia Engineering, 2017, ISSN 1877-7058. – Vol. 177, p. 470-475

[6]   PECUŠOVÁ, B., PAJTÁŠOVÁ, M., MIČICOVÁ, Z., ONDRUŠOVÁ, D., RANÍK, L.: Study of properties of eco-friendly clay mineral fillers and its use in the rubber industry. In: Priemyselná toxikológia, 2016 : 36. Medzinárodné vedecké sympózium. – Bratislava : Slovenská technická univerzita, ISBN 978-80-227-4570-3, s. 121-125

[7]   MIČICOVÁ, Z., PAJTÁŠOVÁ, M., BOŽEKOVÁ, S., ONDRUŠOVÁ, D., KOHUTIAR, M., PECUŠOVÁ, B.: Vplyv priemyselných odpadov na vlastnosti polymérnych materiálov. In: Priemyselné emisie, 2016 : Zborník príspevkov zo 6. ročníka vedeckej konferencie. – Trenčín : ASPEK, ISBN 978-80-88995-09-8, s. 39-46

[8]   KOHUTIAR, M., PAJTÁŠOVÁ, M., JANÍK, R., PAPUČOVÁ, I., PAGÁČOVÁ, J., PECUŠOVÁ, B., LABAJ, I.: Study of selected thermoplastics using dynamic mechanical analysis. Spôsob prístupu: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/16/matecconf_mms2018_07002.pdf. In: MATEC Web of  Conferences, 2018  – ISSN 2261-236X. – roč. 157, s. 1-9.

[9]   PAJTÁŠOVÁ, M., MIČICOVÁ, Z., ONDRUŠOVÁ, D., PECUŠOVÁ, B., FERIANCOVÁ, A., RANÍK, L., DOMČEKOVÁ, S.: Study of properties of fillers based on waste materials and their effect on the rubber compounds. In: Machine Modeling and Simulation. MMS 2016 : XXI Polish-Slovak scientific conference. – Czestochowa : Czestochowa University of Technology, ISBN 978-83-7193-651-6, s. 66

[10] ONDRUŠOVÁ, D., BOŽEKOVÁ, S., PAJTÁŠOVÁ, M., DUBEC, A., MIČICOVÁ, Z., PECUŠOVÁ, B.: Alternative filler based on the waste from glass production and its effect on the rubber properties. In: Machine Modeling and Simulation. MMS 2016 : XXI Polish-Slovak scientific conference. – Czestochowa : Czestochowa University of Technology, ISBN 978-83-7193-651-6, s. 64

[11] KOHUTIAR, M., PAJTÁŠOVÁ, M., JANÍK, R., PAPUČOVÁ, I., PAGÁČOVÁ, J., PECUŠOVÁ, B., LABAJ, I.: Study of selected thermoplastics using dynamic mechanical analysis. In: Machine modelling and simulation MMS 2017 : XXII Slovak-Polish Scientific Conference. Book of abstracts. – Žilina : EDIS, 2017. – ISBN 978-80-554-1360-0. – s. 82.

[12] PAJTÁŠOVÁ, M., MIČICOVÁ, Z., ONDRUŠOVÁ, D., BOŽEKOVÁ, S., JANÍK, R., PECUŠOVÁ, B.:  Use of waste materials in ruber matrix. In: Machine modelling and simulation MMS 2017 : XXII Slovak-Polish Scientific Conference. Book of abstracts. – Žilina : EDIS, 2017. – ISBN 978-80-554-1360-0. – s. 87.

[13] PECUŠOVÁ, B., PAJTÁŠOVÁ, M., ONDRUŠOVÁ, D., FERIANCOVÁ, A., KOHUTIAR, M., LABAJ, I., MIČICOVÁ, Z.:  Study of clay minerals effect on curing characteristics of polymer blends and physical-mechanical properties of prepared vulcanizates. In: Machine modelling and simulation MMS 2017 : XXII Slovak-Polish Scientific Conference. Book of abstracts. – Žilina : EDIS, 2017. – ISBN 978-80-554-1360-0. – s. 86.

[14] LABAJ, I., ONDRUŠOVÁ, D., DUBEC, A., PAJTÁŠOVÁ, M., KOHUTIAR, M., PECUŠOVÁ, B.: Study of rubber to steel adhesive systems based on Co(II) and Cu(II) sulphides coats. Spôsob prístupu: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/16/matecconf_mms2018_07004.pdf. In: MATEC Web of  Conferences, 2018  – ISSN 2261-236X. – roč. 157, s. 1-10.

[15] PECUŠOVÁ, B., PAJTÁŠOVÁ, M., MIČICOVÁ, Z., ONDRUŠOVÁ, D., FERIANCOVÁ, A., KOHUTIAR, M., LABAJ, I.:  Study of clay minerals effect on curing characteristics of polymer blends and physical-mechanical properties of prepared vulcanizates. Spôsob prístupu:  https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/16/matecconf_mms2018_07010.pdf. In: MATEC Web of  Conferences, 2018  – ISSN 2261-236X. – roč. 157, s. 1-8.

[16] PECUŠOVÁ, B., PAJTÁŠOVÁ, M.,  FERIANCOVÁ, A., ONDRUŠOVÁ, D., MIČICOVÁ, Z., PAPUČOVÁ, I., PAGAČOVÁ, J.: The study of thermal and spectral properties of the modified bentonite. In: Priemyselná toxikológia, 2017 : 37. Medzinárodné vedecké sympózium. – Bratislava : Slovenská technická univerzita, ISBN 978-80-227-4701-1, s. 183-187

[17] KOHUTIAR, M., PAJTÁŠOVÁ, M., ONDRUŠOVÁ, D., FERIANCOVÁ, A., PECUŠOVÁ, B., LABAJ, I.: Spracovanie a možnosti materiálového zhodnotenia tetrapakových obalov. In: Priemyselné emisie, 2017 : Zborník príspevkov zo 7. ročníka vedeckej konferencie. – Trenčín : ASPEK, ISBN 978-80-88995-10-4, s. 90-97

[18] LABAJ, I., ONDRUŠOVÁ, D., DUBEC, A., PAJTÁŠOVÁ, M., KOHUTIAR, M., PECUŠOVÁ, B.: Study of rubber to steel adhesive systems based on Co(II) and Cu(II) sulphides coats. In: Machine modelling and simulation MMS 2017 : XXII Slovak-Polish Scientific Conference. Book of abstracts. – Žilina : EDIS, 2017. – ISBN 978-80-554-1360-0. – s. 83.

[19] KOHUTIAR, M., PAJTÁŠOVÁ, M., ONDRUŠOVÁ, D., JANÍK, R., PECUŠOVÁ, B., LABAJ, I.: Využitie odpadov vo funkcii alternatívnych palív v polymérnych materiáloch. In: Priemyselné emisie, 2018 : Zborník príspevkov zo 8. ročníka vedeckej konferencie. – Trenčín : ASPEK, ISBN 978-80-88995-11-1, s. 69-74

[20] VAVRO, J., VAVRO, J. Jr., PECUŠOVÁ, B., BURGET, M.: Dynamic analysis of lever mechanism for manufacturing of raw tyres. Spôsob prístupu: https://arl.ujep.cz/arl-ujep/cs/csg/?repo=ujeprepo&key=74756063927. In: Manufacturing technology. – ISSN 1213-2489. – Vol. 18, No. 1 2018, p. 145-148.

[21] PAJTÁŠOVÁ, M., MIČICOVÁ, Z., ONDRUŠOVÁ, D., DOMČEKOVÁ, S., JANÍK, R., PECUŠOVÁ, B.:  Use of waste materials in ruber matrix. Spôsob prístupu: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/16/matecconf_mms2018_07009.pdf.

In: MATEC Web of  Conferences, 2018  – ISSN 2261-236X. – roč. 157, s. 1-8.

[22] PAJTÁŠOVÁ, M., ONDRUŠOVÁ, D., MIČICOVÁ, Z., JANÍK, R., LABAJ, I., KOHUTIAR, M., PECUŠOVÁ, B., MORICOVÁ, K.:  Using of alternative Fillem based on the waste and its effect on the rubber properties. In: Machine modelling and simulation MMS 2018 : XXIII Polish-Slovak Scientific Conference. Poznan : Poznan university of technology, ISBN 978-83-7775-508-2. – s. 58.

 [23]VAVRO, J., VAVRO, J. Jr., PECUŠOVÁ, B.: Kinematic analysis for seven-item planar mechanism. In: Experimentální a výpočtové metody v inženýrství : 6. Ročník konference pro mladé vědecké pracovníky. – Ústí nad Labem : Univerzita J.E Purkyňe, 2019, ISBN 978-80-7561-185-7. – s. 104-109.

Education

  • 2015 – 2019        PhD.  The influence of aluminum silicate and modified forms on the properties of composite materials

Faculty of Industrial Technologies in Púchov, Alexander Dubcek University of Trenčín

  • 2013 – 2015         Engineering degree (Ing.) Influence of modified clay minerals on the curing characteristics of the polymer blends and physical-mechanical properties of prepared vulcanizates

Faculty of Industrial Technologies in Púchov, Alexander Dubcek University of Trenčín

  • 2010 – 2013         Bachelor degree (Bc.) Ecologization of polymeric materials using modified clay minerals

Faculty of Industrial Technologies in Púchov, Alexander Dubcek University of Trenčín

Ing. Beáta Pecušová, PhD
Ing. Beáta Pecušová, PhD
Researcher

E-mail: beata.pecusova@tnuni.sk
Tel.: +421 32 7400 553
Office: n. 311