FunGlass
FunGlass
FunGlass

Organizer

Slovak Centre of Scientific and Technical Information
Website
http://www.cvtisr.sk/

Location

Slovak Centre of Scientific and Technical Information
Bratislava

More Info

Read More
QR Code

Date

09 Oct 2018 - 10 Oct 2018

Time

All of the day

Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018

Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018 je podujatím s medzinárodnou účasťou. V tomto roku Vám predstavíme už jeho ôsmy ročník, ktorého nosnou témou je Štandardizácia procesov pre efektívny transfer technológií. Podujatie sa uskutoční v termíne 9. – 10. októbra 2018, v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR (Lamačská cesta 8/A, 811 04  Bratislava). Prvý deň podujatia sa uskutoční panel Inovačný dialóg a Odborný seminár, druhý deň je venovaný nosnej časti, ktorou je samotná Konferencia.

Zámerom podujatia je poskytnúť informácie o činnosti slovenských centier transferu technológií vytvorených pri vysokých školách a SAV a verejných výskumných inštitúciách a prezentovať odbornej verejnosti skúsenosti s transferom technológií, činnosťou centier transferu technológií a systémami podpory transferu technológií v zahraničí. Snahou je tiež iniciovať diskusiu na tému uplatňovania procesu technologického transferu v podmienkach Slovenska.

Cieľovou skupinou Konferencie (10. 10. 2018, 9.00 – 17.00 hod.) sú vedeckí a výskumní pracovníci verejných akademických inštitúcií, poslucháči na verejných vysokých školách a pracovníci centier transferu technológií, univerzitných vedeckých parkov a manažmentu vedy. V rámci konferencie už tradične prebehne i slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie sien súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2018.

POZVÁNKA

Go to Top