Ing. Jaroslava Michálková, PhD.

I finished my studies in the field of chemical technologies on Faculty of Industrial Technologies
in Púchov. After my graduation, i worked as reasercher in VILA – Joint Glass Centre. I became a responsible worker for laboratory of corrosion tests. In addition to work in laboratory, i participate in experimental works related to analysis industrialy produced glass.

Dissertation topic: Structure and properties glass with the composition close glass fiber insulation used in nuclear power plants.

Supervisor: Ing. Mária Chromčíková, PhD.

Co-supervisor: –

Department: Joint  Glass Centre( VILA)

Beginning of study: september 2015

Date of dissertation exam: august 2019

List of publications:

Effect of Surfactant on Mechanical Properties of Plymer Blends

Skalková, P1.,  Michálková, J2.

1Faculty of Industrial Technologies, University of Alexander Dubček in Trenčín,

2 Vitrum Laugaricio – Join Glass Center of IIC SAS, TnUAD, FChPT STU, and RONA, Trenčín, Slovakia

In: HUTNICKÉ LISTY. – ISSN 0018-8069. – Roč. LXV, č.7(2012), s.40-42.

 

Kinetics of leaching of 725 QN dlass grains under flow – through conditions in distilled water and borate coolant solution

Michálková J1., Vlčková P1., Faturíková K1., Kaňková H1., Vokelová J1.,Chromčíková M.,1 Soltész V2., Liška M.1

1 Vitrum Laugaricio – Join Glass Center of IIC SAS, TnUAD, FChPT STU, and RONA, Trenčín, Slovakia

2VUEZ, a.s., Levice, Slovakia

In: The 23rd international congress on glass : Book of Abstracts. – Praha : Institute of chemical technology, 2013. – ISBN 978-80-904044-3-4. – s.292-293.

    

Kinetic model of 725 QN glass fibers under flow – through conditions in distilled water and in borate coolant solution

Vokelová J1., Vlčková P1., Faturíková K1., Kaňková H1., Michálková J1.,Chromčíková M.,1 Soltész V2., Liška M.1

1 Vitrum Laugaricio – Join Glass Center of IIC SAS, TnUAD, FChPT STU, and RONA, Trenčín, Slovakia

2VUEZ, a.s., Levice, Slovakia

In: The 23rd international congress on glass : Book of Abstracts. – Praha : Institute of chemical technology, 2013. – ISBN 978-80-904044-3-4. – s.447.

Kinetic model of IZOMER TT glass fiber leaching in corrosive media under flow – through condition

J.Michálková, P.Vlčková, J. Vokelová, K.Faturíková, M.Chromčíková, M.Liška 

In:Solid State Chemistry 2014 : 11th international conference. – Trenčianske Teplice, 2014. ISBN 978-80-971648-0-5. – s.179.

               

Kinetic of IZOMER TT glass grains leaching in corrosive media

M.Chromčíková, P.Vlčková, J. Vokelová, K.Faturíková, J.Michálková, M.Liška 

In: Solid State Chemistry 2014 : 11th international conference. – Trenčianske Teplice, 2014. – ISBN 978-80-971648-0-5. – s.173.

 

Kinetics of leaching of IZOMER TT glass grains under static conditions in distilled water and in borate coolant solution

J.Vokelová, P.Vlčková, M. Chromčíková, K.Faturíková, J.Michálková, M.Liška 

In: Solid State Chemistry 2014 : 11th international conference. – Trenčianske Teplice, 2014. – ISBN 978-80-971648-0-5. – s.187.

 

Kinetics of leaching of IZOMER TT glass fiber in corrosive media

P.Vlčková, J.Vokelová, M. Chromčíková, K.Faturíková, J.Michálková, M.Liška 

In: Solid State Chemistry 2014 : 11th international conference. – Trenčianske Teplice, 2014. – ISBN 978-80-971648-0-5. – s.186.

 

The chemical durability of NUKON glass fibers under static and dynamic condition in corrosive media

Michálková J., Vokelová J., Lissová M., Hruška B., Chromčíková M., Liška M.

In: Solid State Chemistry 2016 : 12th international conference. – Husinec, 2016. – ISBN 978-80-7080-969-3. – s.85.

 

Structural relaxation of zirconia containing silicate glasses

Chromčíková Mária, Gašpáreková Eleonóra, Hruška Branislav, Liška Marek, Michálková Jaroslava, 2016.

In: Solid State Chemistry 2016 : 12th international conference. – Husinec, 2016. – ISBN 978-80-7080-969-3. – s.117.

 

Chemical Durability of Gamma-Irradiated Glass Fibrous Insulation 

Chromčíková Mária, Vokelová Jana, Michálková Jaroslava, Liška Marek, Macháček Jan, Gedeon Ondrej, Soltész Vojtech,

In: NUCLEAR TECHNOLOGY. – ISSN 0029-5450. – Vol.193, No.2(2016), p.297-305.

               

Fyzikálne vlastnosti skiel na výrobu sklovláknitých izolácií používaných v jadrovej energetike

J. Michálková1, J. Vokelová1, V. Soltész2, M. Chromčíková1, M. Liška1:

1 Vitrum Laugaricio – Join Glass Center of IIC SAS, TnUAD, FChPT STU, and RONA, Trenčín, Slovakia

2VUEZ, a.s., Levice, Slovakia

In: 39. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, – Kouty, 2017. – ISBN
978-80-7560-060-8. – s.151-154.

Termická analýza korodovaných sklovláknitých izolácií používaných v jadrovej energetike

J. Vokelová1J. Michálková1, V. Soltész2, M. Chromčíková1, M. Liška1:

1 Vitrum Laugaricio – Join Glass Center of IIC SAS, TnUAD, FChPT STU, and RONA, Trenčín, Slovakia

2VUEZ, a.s., Levice, Slovakia

In: 39. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, – Kouty, 2017. – ISBN
978-80-7560-060-8. – s.143-146.

 Structure and properties of glass fibers insulation used in nuclear power plants

J. Michálková*1, J. Vokelová1, M. Chromčíková1 , M. Liška1, H. Kaňková2 ,V. Soltész3

1 FunGlass – Vitrum Laugaricio – Joint Glass Center of IIC SAS, TnU AD, and FChPT STU

2FunGlass – Centre for Functional and Surface Functionalized Glass, Alexander Dubček University of Trenčín Študentská 2, 911 50 Trenčín, Slovakia

3 VUEZ, a.s., Hviezdoslavova 35, Levice, SK–934 39

In: Book of abstract, FunGlass School 2018/ part 1 – Čertov 2018, ISBN 978-80-8075-808-0. – s. 22

Structure and properties of glass fibers insulation used in nuclear power plants

J. Michálková*1, J. Vokelová1, M. Chromčíková1 , M. Liška1, H. Kaňková2 ,V. Soltész3

1 FunGlass – Vitrum Laugaricio – Joint Glass Center of IIC SAS, TnU AD, and FChPT STU

2FunGlass – Centre for Functional and Surface Functionalized Glass, Alexander Dubček University of Trenčín Študentská 2, 911 50 Trenčín, Slovakia

3 VUEZ, a.s., Hviezdoslavova 35, Levice, SK–934 39

In: Book of abstract, FunGlass School 2018/ part 1 – Čertov 2018, ISBN 978-80-8075-835-6. – s. 24

  1. APVV-0487-11

Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel určených na aplikácie v jadrovej energetike.

Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc. za TnU AD

Zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Chromčíková, PhD. za ÚACh SAV

členka riešiteľského kolektívu

2012/2015

  1. VEGA 1/0064/18

Korózia a zvetrávanie úžitkových skiel.

Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc. za TnU AD

Zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Chromčíková, PhD. za ÚACh SAV

členka riešiteľského kolektívu

2018/2021

  1. APVV-17-0049 – podaný

Nové sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácných zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch využívajúcich biele svetlo (pc-WLED diódy).

Zodpovedný riešiteľ: Ing. R. Klement, PhD.

členka riešiteľského kolektívu

2018/2022

  1. APVV-17-0076 – podaný

Korózia a zvetrávanie úžitkových skiel.

Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc. za TnU AD

Zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Chromčíková, PhD. za ÚACh SAV

Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. P. Vrábel, PhD. za RONA a.s.

členka riešiteľského kolektívu

2018/2022

Ing. Jaroslava Michálková
Ing. Jaroslava Michálková
Laboratory Technician

E-mail: jaroslava.michalkova@tnuni.sk
Tel.: +421 32 7400 553
Office: n. 311