Ing. Branislav Hruška, PhD.

Scientific background: 

  • materials identification especially with using of Raman Spectroscopy

International projects:

APVV SK-PL–18– 0062, Korózia historických skiel, 2019/2020, zodpovedný riešiteľ.

 National projets:

APVV-0487-11, Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel určených na aplikácie v jadrovej energetike, 2012/2015, člen riešiteľského kolektívu.

VEGA 1/0064/18, Korózia a zvetrávanie úžitkových skiel, 2018/2021, člen riešiteľského kolektívu.

VEGA 1/0527/18, Nové anorganické fosfory na báze stechiometrických hlinitanov a kremičitanov s dlhodobou svetelnou emisiou pre optické a biomedicínske aplikácie, 2018/2021, člen riešiteľského kolektívu.

VEGA 1/0431/18, Vzťah medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami anorganicko-organických nanokompozitných vrstiev pre ochranu materiálov, 2018/2021, člen riešiteľského kolektívu.

Publication activity:

  • Publications in scientific journals: 7
  • Contributed lectures at conferences: 40
  • Citations: 3
  • Other types of publications: 20

 The most significant publications :

HRUŠKA, A.A. OSIPOV, L.M. OSIPOVA, M. CHROMČÍKOVÁ, A. ČERNÁ, M. LIŠKA, Thermodynamic model and high-temperature Raman spectra of 25Na2O·75B2O3 glass forming melts, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY. 133, 429–433. (2018).

ČERNÁ, B. HRUŠKA, D. TOKARČÍKOVÁ, M. CHROMČÍKOVÁ, M. LIŠKA, Optical microscopy, Raman spectroscopy and AFM study of heavy weathered surface of barium crystal glass, CHEMICAL PAPERS. vol. 72, p. 2153-2158 (2018).

Černá, M. Chromčíková, J. Macháček, B. Hruška, M. Liška, Viscosity and configuration entropy of glasses for CHROMPIC vitrification, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY. 133, 365–370. (2018).

CHROMČÍKOVÁ, E. GAŠPÁREKOVÁ, A. ČERNÁ, B. HRUŠKA, M. LIŠKA: Structural relaxation of lead and barium crystal glasses, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY. (n.d.). (2017).

CHROMČÍKOVÁ, M., HRUŠKA, B.,  HOLUBOVÁ, J.,  LISSOVÁ, M.,  LIŠKA, M.: The Raman spectra and structure of PbO-WO3-P2O5 glasses. PHYSICS AND CHEMISTRY OF GLASSES-EUROPEAN JOURNAL OF GLASS SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B. – ISSN 1753-3562. – vol. 57, No,1, p. 32-36. (2016).

CHROMČÍKOVÁ, M.,  LIŠKA, M., ZEMANOVÁ, V., PLŠKO, A., HRUŠKA, B.,  GAVENDA, T.: Thermodynamic model and Raman spectra of CaO-P2O5 glasses. JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY. – ISSN 1388-6150. – vol.121, No.1, p.269-274. (2015).

Education:

  • 2013 PhD. – Alexander Dubček University in Trenčín, Structure and spectral properties of glass-ceramic materials based on binary rare earth aluminates.
  • 2009 Ing. – Alexander Dubček University in Trenčín, Faculty of Industrial Technologies, Studying the characteristics of borates-alum-silicate glasses, with composition close to E – glass, doped Fe2O3

Awards, scholarships and research stays:

Člen kolektívu oceneného cenou rektora TnU A.D. v Trenčíne za najvyšší finančný prínos v zmluvnom výskume pre podnikateľský a verejný sektor za rok 2015

Ing. Branislav Hruška, PhD.
Ing. Branislav Hruška, PhD.
Researcher

E-mail: branislav.hruska@tnuni.sk
Tel.: +421 32 7400 556
Office: n. 309