FunGlass
FunGlass
FunGlass
Zvýšte svoje zisky z obchodovania s kryptomenami pomocou Neoprofit AI.

Organizer

Asociácia doktorandov Slovenska
Website
http://ads.sk/sk-sk/Domov

Location

Žilinská univerzita v Žiline
QR Code

Date

19 Oct 2017 - 20 Oct 2017

Time

11:00 - 14:00

Cost

Náklady spojené s ubytovaním a stravou počas SDF hradí organizátor, účastníci znášajú náklady na dopravu.

V. Slovenské doktorandské fórum

Slovenské doktorandské fórum (SDF) je jedinečnou konferenciou doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na Slovensku. SDF predstavuje plat-formu, na ktorej majú možnost sa stretnúť doktorandi a vedeckí pracovníci z rôznych oblastí výskumu a odboru štúdia. Počas SDF sa konajú diskusie, workshopy, networking.

Pre členov Asociácie doktorandov Slovenska je účasť bezplatná. Registrácia je potrebná.

Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska.

Občianske združenie Asociácia doktorandov Slovenska (ADS) je dobrovoľné, záujmové združenie fyzických a právnických osôb pôsobiacich na akademickej pôde slovenských univerzít a vysokých škôl, najmä denných a externých študentov doktorandského štúdia, vedcov či odborných asistentov.

Hourly Schedule

-
Go to Top