CALENDAR OF PLANNED EVENTS

September 2021

October
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
31
1
2
3
4
5
Events for September

1st

No Events
Events for September

2nd

No Events
Events for September

3rd

No Events
Events for September

4th

No Events
Events for September

5th

No Events
6
7
8
9
10
11
12
Events for September

6th

No Events
Events for September

7th

No Events
Events for September

8th

No Events
Events for September

9th

No Events
Events for September

10th

No Events
Events for September

11th

No Events
Events for September

12th

No Events
13
14
15
16
17
18
19
Events for September

13th

No Events
Events for September

14th

No Events
Events for September

15th

No Events
Events for September

16th

No Events
Events for September

17th

No Events
Events for September

18th

No Events
Events for September

19th

No Events
20
21
22
23
24
25
26
Events for September

20th

No Events
Events for September

21st

No Events
Events for September

22nd

No Events
Events for September

23rd

No Events
Events for September

24th

No Events
Events for September

25th

No Events
Events for September

26th

No Events
27
28
29
30
1
2
3
Events for September

27th

No Events
Events for September

28th

No Events
Events for September

29th

No Events
Events for September

30th

No Events

CALENDAR OF PLANNED EVENTS

September 2021

October
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
31
1
2
3
4
5
Events for September

1st

No Events
Events for September

2nd

No Events
Events for September

3rd

No Events
Events for September

4th

No Events
Events for September

5th

No Events
6
7
8
9
10
11
12
Events for September

6th

No Events
Events for September

7th

No Events
Events for September

8th

No Events
Events for September

9th

No Events
Events for September

10th

No Events
Events for September

11th

No Events
Events for September

12th

No Events
13
14
15
16
17
18
19
Events for September

13th

No Events
Events for September

14th

No Events
Events for September

15th

No Events
Events for September

16th

No Events
Events for September

17th

No Events
Events for September

18th

No Events
Events for September

19th

No Events
20
21
22
23
24
25
26
Events for September

20th

No Events
Events for September

21st

No Events
Events for September

22nd

No Events
Events for September

23rd

No Events
Events for September

24th

No Events
Events for September

25th

No Events
Events for September

26th

No Events
27
28
29
30
1
2
3
Events for September

27th

No Events
Events for September

28th

No Events
Events for September

29th

No Events
Events for September

30th

No Events

SKLOKERAM

Name: Posilnenie cezhraničného vzdelávacieho potenciálu v oblastiach inovatívnych technológií výroby a charakterizácie sklených a keramických materiálov

Team: TnUAD/Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita

Dates: 2020 – 2021

ITMS project code: 304011U702

Abstract: Projekt posilní multidisciplinárne kompetencie absolventov 3 popredných výskumno-vzdelávacích pracovísk z prihraničných regiónov na ČR-SR hranici voblastiach technológií výroby sklených a keramických materiálov a ich plazmových úprav s cieľom zvýšenia relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhupráce s dopadom na regionálnu sklársku priemyselnú základňu. Tieto sa dosiahnu prostredníctvom výmenných stáží študentov a odborných pracovníkov,získaním aditívnych kompetencií a zručností a zvýšením ich odbornej kvalifikácie v expert. postupoch rozvíjaných na partnerských pracoviskách, ako aj prípravoušpeciálnych učebných textov začlenených do procesu výchovy absolventov. Bude vytvorená expertná pracovná skupina. Vykoná sa analýza spoločných potriebpre uplatnenie absolventov na trhu práce, resp. pozície a uplatnenia výsledkov výskumu v medzinárodnom meradle. Za účelom zvyšovania atraktívnostitechnických odborov pre žiakov a rodičov bude vytvorená spoločná internetová prezentácia, do ktorej budú zainteresovaní všetci projektoví partneri.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE:

13. september, 2021

S možnosťami moderných metód pre charakterizáciu keramických a sklenenými materiálmi sa na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity tento týždeň zoznamuje Ing. Branislav Hruška, PhD. z Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka. Realizačný tým Masarykovej univerzity pripravil intenzívny tréningový program pre techniky Röntgenovej fotoelektrónovej spektroskopie (XPS), Ramanovskej spektroskopie, rastrovacej elektrónovej mikroskopie (SEM), SIMS a MALDI TOF. Paralelne k tomuto diagnostickému programu sú pripravené aktivity venované praktickým ukážkam využitia plazmových technológií, ktoré MU dlhodobo rozvíja. Cieľom stáže je sprostredkovať praktické poznatky a skúsenosti pedogógov MU, ktoré bude možné začleniť do vzdelávacieho procesu vysokoškolských študentov TnUAD.

12. júl, 2021

Program výmenných stáží projektu SKLOKERAM pokračuje tréningovými programami pripravenými vo FunGlass pre dvoch študentov VUT Brno. Tréning študentov je zameraný na pokročilé analytické metódy vyhodnocovania a charakterizácie biokeramických, najmä technikami ICP (inductively coupled plasma) spektroskopie, a na možnosti a spôsoby ovplyvňovania transparentnosti keramických materiálov vhodnými aditívami.

21 jún, 2021

Zlepšenie pandemickej situácie a uvoľnenie obmedzení voľného cestovania medzi Českou a Slovenskou republikou dovolilo konečne zahájiť výmenu študentov a pedagógov medzi partnermi projektu SKLOKERAM. Každá z hosťujúcich inštitúcií pripravila pre stážistov vlastný tréningový program, spoločne s novo vytvorenými študijnými materiálmi. Ako prvé zahájili stáž v Trenčíne dvojica študentiek doktorandského štúdia Masarykovej univerzity, Brno. Najbližšie tri týždne sa budú vo FunGlass centre detailne zoznamovať s jednotlivými aspektami postupov prípravy a charakterizácie transparentných keramických a sklenených materiálov.